Kiểm tra Win 7 của máy bạn là 32bit hay 64bit để tải cho đúng

Nâng cấp Win 7 SP1 32bit gồm 2 file sau: kb2533552kb976932

Nâng cấp Win 7 SP1 64bit gồm 2 file sau: kb2533552kb976932

Chú ý: nếu bấm vào link trên mà ko tải được, hãy bấm chuột phải chọn "Copy link address"
rồi Paste vào thanh địa chỉ của trình duyệt web
Nếu các link trên lỗi, hãy tải link dự phòng sau:

Nâng cấp Win 7 SP1 32bit gồm 2 file sau: kb2533552kb976932

Nâng cấp Win 7 SP1 64bit gồm 2 file sau: kb2533552kb976932

Chú ý: nếu bấm vào link trên mà ko tải được, hãy bấm chuột phải chọn "Copy link address"
rồi Paste vào thanh địa chỉ của trình duyệt web


Sau khi nâng cấp thành công Sp1, bạn có thể nâng cấp tiếp lên Win 7 Sp2 tại đây

Trang chủ - Download Phần mềm - Đặt mua phần mềm