Kiểm tra Win 7 của máy bạn là 32bit hay 64bit để tải cho đúng

Nâng cấp Win 7 SP1 32bit gồm 2 file sau: kb2533552kb976932

Nâng cấp Win 7 SP1 64bit gồm 2 file sau: kb2533552kb976932

Nếu bị lỗi không tải được các file nâng cấp trên, bạn có thể tải về tại máy chủ dự phòng tại đây


Sau khi nâng cấp thành công Sp1, bạn có thể nâng cấp tiếp lên Win 7 Sp2 tại đây

Trang chủ - Download Phần mềm - Đặt mua phần mềm