Bấm vào liên kết sau để tải về phần mềm:

Tải về res.ini

Trang chủ - Download Phần mềm - Đặt mua phần mềm