Chú ý: bạn phải nâng cấp lên Win 7 Sp1 tại đây, sau đó mới nâng cấp được lên Sp2

Kiểm tra Win 7 của máy bạn là 32bit hay 64bit để tải cho đúng

Nâng cấp Win 7 SP2 32bit gồm 2 file sau: kb3020369kb3125574

Nâng cấp Win 7 SP2 64bit gồm 2 file sau: kb3020369kb3125574

Nếu bị lỗi không tải được các file nâng cấp trên, bạn có thể tải về tại máy chủ dự phòng tại đây

Trang chủ - Download Phần mềm - Đặt mua phần mềm