Diệt Virus Online với Avast Online Scanner, Quét Virus Trực tuyếnThông báo: dịch vụ này đã dừng hoạt động!!!

Vui lòng chọn dịch vụ quét virus Online khác bên dưới
Hướng dẫn:

  • Bước 1: Click vào nút "SELECT A FILE" bên dưới rồi chọn file nghi ngờ nhiễm Virus (tối đa 16MB, có thể nén trước để giảm dung lượng)
  • Bước 2: Nhập vào mã kiểm tra gồm 3 ký tự và Click vào nút "Scan File" để tải file lên máy chủ và tiến hành quét Virus
  • Bước 3: Quá trình quét Virus sẽ được thực hiện hoàn toàn trên máy chủ của Avast
  • Kết quả: Kết quả được hiển thị tại trang "Scanner Details" hiển thị tình trạng các files đã quét
  • Tips: Bạn có thể quét nhiều files cũng lúc bằng cách nén (zip, rar...) rồi thực hiện quét file nén
-

Danh sách các Website quét Virus trực tuyến miễn phí

Quay về Trang chủ Quét Virus Trực tuyến với Metascan Online Quét Virus Trực tuyến với Bkav Safe Zone Quét Virus Trực tuyến với VirSCAN
 
Quét Virus Trực tuyến với VirusTotal Quét Virus Trực tuyến với Jotti's Malware Scan Quét Virus Trực tuyến với BitDefender Quét Virus Trực tuyến với Avast Online Scanner
 
Quét Virus Trực tuyến với BullGuard Virus Scan Quét Virus Trực tuyến với Kaspersky Online Scanner Kiểm tra lỗ hổng OpenSSL Heartbleed Quay về Trang chủ