Diệt Virus Online với Bitdefender QuickScan, Quét Virus Miễn phíThông báo: dịch vụ này đã dừng hoạt động!!!

Vui lòng chọn dịch vụ quét virus Online khác bên dưới
Hướng dẫn:

  • Bước 1: Click vào nút "Start Scan" ở trên để bắt đầu quét virus cho máy tính với Bitdefender QuickScan
  • Bước 2: Khi trình duyệt hỏi có cho phép Bitdefender truy cập máy tính hay ko? Hãy bấm nút "Allow" hoặc "Add" để cho phép
  • Bước 3: Bitdefender QuickScan sẽ bắt đầu quét các nguy cơ nhiễm virus trên máy tính, quá trình quét diễn ra rất nhanh, chỉ chưa đầy 1 phút
  • Kết quả: Bitdefender QuickScan sẽ hiện kết quả quét và đề nghị "Download" trình diệt virus Bitdefender cho máy tính của bạn
  • Tips: Nếu Bitdefender hiện "No malware found on your PC" có nghĩa là máy tính của bạn đã an toàn và không bị nhiễm virus
-

Danh sách các Website quét Virus trực tuyến miễn phí

Quay về Trang chủ Quét Virus Trực tuyến với Metascan Online Quét Virus Trực tuyến với Bkav Safe Zone Quét Virus Trực tuyến với VirSCAN
 
Quét Virus Trực tuyến với VirusTotal Quét Virus Trực tuyến với Jotti's Malware Scan Quét Virus Trực tuyến với BitDefender Quét Virus Trực tuyến với Avast Online Scanner
 
Quét Virus Trực tuyến với BullGuard Virus Scan Quét Virus Trực tuyến với Kaspersky Online Scanner Kiểm tra lỗ hổng OpenSSL Heartbleed Quay về Trang chủ