Kiểm tra lỗ hổng OpenSSL Heartbleed - "Trái tim rỉ máu" của BkavThông báo: dịch vụ này đã dừng hoạt động!!!

Vui lòng chọn dịch vụ quét virus Online khác bên dưới
Hướng dẫn kiểm tra Open SSL Heartbleed trực tuyến:

  • Bước 1: Nhập địa chỉ website cần kiểm tra vào (ví dụ gmail.com) rồi bấm nút "Submit" để bắt đầu kiểm tra lỗ hổng cho website
  • Bước 2: Quá trình kiểm tra được thực hiện, sau 1-2 phút kết quả kiểm tra sẽ hiện ra ngay bên dưới, nếu website an toàn, bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ "This server is not vulnerable to the Heartbleed attack"
  • Bước 3: Nếu website ko an toàn, hãy cập nhật OpenSSL từ phiên bản 1.0.1, 1.0.1f và 1.0.2 beta1 lên phiên bản mới nhất 1.0.1g để vá lỗi bảo mật
  • Tips: Bạn có thể tải về Công cụ quét lỗ hổng OpenSSL Heartbleed Offline tại đây
-

Danh sách các Website quét Virus trực tuyến miễn phí

Quay về Trang chủ Quét Virus Trực tuyến với Metascan Online Quét Virus Trực tuyến với Bkav Safe Zone Quét Virus Trực tuyến với VirSCAN
 
Quét Virus Trực tuyến với VirusTotal Quét Virus Trực tuyến với Jotti's Malware Scan Quét Virus Trực tuyến với BitDefender Quét Virus Trực tuyến với Avast Online Scanner
 
Quét Virus Trực tuyến với BullGuard Virus Scan Quét Virus Trực tuyến với Kaspersky Online Scanner Kiểm tra lỗ hổng OpenSSL Heartbleed Quay về Trang chủ