Bkav WebScan: Dịch vụ Quét virus và lỗ hổng bảo mật cho Website

Thông báo: Bkav Web Scan hiện đã dừng hoạt động, bạn có thể thay thế bằng cách Quét bảo mật cho website bằng Sucuri Sitecheck tại đây

Hướng dẫn:

  • Bước 1: Nhập vào địa chỉ Website của bạn rồi bấm nút "Scan website"
  • Bước 2: Hệ thống yêu cầu bạn đăng nhập, nếu chưa có tài khoản, hãy tạo tài khoản theo hướng dẫn
  • Bước 3: Hệ thống yêu cầu bạn tải file xác thực về máy, hãy tải file bkav-xxxxxx.txt lưu vào máy tính
  • Bước 4: Upload file vừa tải lên website của bạn tại thư mục gốc (sử dụng trình FTP để upload)
  • Bước 5: Bấm vào nút "Verify", hệ thống sẽ cho phép bạn chọn "Cấu hình quét", hãy chọn cấu hình phù hợp rồi bấm "Scan website"
  • Bước 6: Quá trình quét bắt đầu, bạn hãy xem mục "Kết quả quét" phía dưới thanh trạng thái
  • Lưu ý: Quá trình quét có thể kéo dài vài tiếng hoặc cả ngày với các Website phức tạp. Tuy nhiên, do quá trình quét được thực hiện hoàn toàn trên máy chủ của Bkav nên bạn có thể đóng cửa sổ trình duyệt hoặc tắt máy tính và quay trở lại sau để xem "Kết quả quét".
-

Thông báo: Bkav Web Scan hiện đã dừng hoạt động

Quét bảo mật cho website bằng Sucuri Sitecheck tại đây


Danh sách các Website quét Virus trực tuyến miễn phí

Quay về Trang chủ Quét Virus Trực tuyến với Metascan Online Quét Virus Trực tuyến với Bkav Safe Zone Quét Virus Trực tuyến với VirSCAN
 
Quét Virus Trực tuyến với VirusTotal Quét Virus Trực tuyến với Jotti's Malware Scan Quét Virus Trực tuyến với BitDefender Quét Virus Trực tuyến với Avast Online Scanner
 
Quét Virus Trực tuyến với BullGuard Virus Scan Quét Virus Trực tuyến với Kaspersky Online Scanner Kiểm tra lỗ hổng OpenSSL Heartbleed Quay về Trang chủ