Diệt Virus Online với BullGuard Virus Scan, Quét Virus Trực tuyếnThông báo: dịch vụ này đã dừng hoạt động!!!

Vui lòng chọn dịch vụ quét virus Online khác bên dưới
Hướng dẫn:

  • Bước 1: Click vào nút "Start Scan" bên dưới để bắt đầu quét virus trực tuyến với BullGuard Virus Scan
  • Bước 2: Cửa sổ xác nhận hiện ra, bạn chọn "Add" (với Chrome) hoặc "Allow" -> "Install Now" (với Firefox) để cho phép truy nhập hệ thống
  • Bước 3: Quá trình quét Virus sẽ được thực hiện trên các file quan trọng của hệ thống trong vài phút
  • Kết quả: Trang kết quả hiện ra, nếu bạn thấy thông báo: "Good news! We did not find any viruses on your PC..." có nghĩa là máy tính của bạn ko bị nhiễm virus
  • Tips: website có thể mời bạn tải về phần mềm diệt virus BullGuard Internet Security để bảo vệ máy tính, bạn có thể tải về cài đặt và dùng thử miễn phí trong thời gian 01 tháng trước khi mua sản phẩm
-

Danh sách các Website quét Virus trực tuyến miễn phí

Quay về Trang chủ Quét Virus Trực tuyến với Metascan Online Quét Virus Trực tuyến với Bkav Safe Zone Quét Virus Trực tuyến với VirSCAN
 
Quét Virus Trực tuyến với VirusTotal Quét Virus Trực tuyến với Jotti's Malware Scan Quét Virus Trực tuyến với BitDefender Quét Virus Trực tuyến với Avast Online Scanner
 
Quét Virus Trực tuyến với BullGuard Virus Scan Quét Virus Trực tuyến với Kaspersky Online Scanner Kiểm tra lỗ hổng OpenSSL Heartbleed Quay về Trang chủ