Diệt Virus Online với Kaspersky Online Scanner, Quét Virus Trực tuyếnThông báo: dịch vụ này đã dừng hoạt động!!!

Vui lòng chọn dịch vụ quét virus Online khác bên dưới
Hướng dẫn:

  • Bước 1: Click vào nút "Browse" bên dưới rồi trỏ đến file nghi ngờ nhiễm Virus cần quét (tối đa 20MB/file, tối đa 20 files)
  • Bước 2: Click vào nút "Scan" để tải file lên máy chủ và tiến hành quét Virus (quá trình Upload có thể mất vài phút tùy vào dung lượng file)
  • Bước 3: Quá trình quét Virus sẽ được thực hiện hoàn toàn trên máy chủ của Kaspersky
  • Kết quả: Xem kết quả quét Virus tại cột "Scanner Details"
  • Tips: Bạn có thể quét nhiều files cũng lúc bằng cách nén (zip, rar...) rồi thực hiện quét file nén
-
Khuyen mai Kaspersky

Danh sách các Website quét Virus trực tuyến miễn phí

Quay về Trang chủ Quét Virus Trực tuyến với Metascan Online Quét Virus Trực tuyến với Bkav Safe Zone Quét Virus Trực tuyến với VirSCAN
 
Quét Virus Trực tuyến với VirusTotal Quét Virus Trực tuyến với Jotti's Malware Scan Quét Virus Trực tuyến với BitDefender Quét Virus Trực tuyến với Avast Online Scanner
 
Quét Virus Trực tuyến với BullGuard Virus Scan Quét Virus Trực tuyến với Kaspersky Online Scanner Kiểm tra lỗ hổng OpenSSL Heartbleed Quay về Trang chủ