Diệt Virus với MetaScan Online - OPSWAT MetaDefender

Hướng dẫn:

  • Bước 1: Bấm đây để quét với MetaDefender Opswat (MetaScan Online)
  • Bước 2: Bấm nút hình "Kẹp ghim" bên dưới hoặc kéo thả file nghi ngờ nhiễm Virus cần quét vào trang web (tối đa 80MB/file)
  • Bước 3: File bắt đầu được tải (Upload) lên máy chủ (quá trình Upload có thể mất vài phút tùy vào dung lượng file)
  • Bước 4: Upload xong, quá trình quét Virus sẽ được thực hiện bởi 44 trình diệt virus khác nhau trên máy chủ của Metascan
  • Kết quả: Trang kết quả được hiển thị với các thông tin chi tiết về tình trạng file: thời gian quét, tình trạng nhiễm virus...
  • Tips: Bạn có thể quét nhiều files cũng lúc bằng cách nén (zip, rar...) rồi thực hiện quét file nén giống như cách trên
-

Bấm đây để quét với MetaDefender Opswat (MetaScan Online)


Danh sách các Website quét Virus trực tuyến miễn phí

Quay về Trang chủ Quét Virus Trực tuyến với Metascan Online Quét Virus Trực tuyến với Bkav Safe Zone Quét Virus Trực tuyến với VirSCAN
 
Quét Virus Trực tuyến với VirusTotal Quét Virus Trực tuyến với Jotti's Malware Scan Quét Virus Trực tuyến với BitDefender Quét Virus Trực tuyến với Avast Online Scanner
 
Quét Virus Trực tuyến với BullGuard Virus Scan Quét Virus Trực tuyến với Kaspersky Online Scanner Kiểm tra lỗ hổng OpenSSL Heartbleed Quay về Trang chủ