Diệt Virus Online với VirSCAN, Quét Virus Trực tuyến Miễn phí

Hướng dẫn:

  • Bước 1: Bấm đây để quét virus với VirSCAN.Org
  • Bước 2: Click vào nút "Choose File" rồi chọn file nghi ngờ nhiễm Virus (tối đa 20MB, có thể nén trước để giảm dung lượng)
  • Bước 3: Click vào nút "Scan" để tải file lên máy chủ và tiến hành quét Virus (quá trình Upload có thể mất vài phút tùy vào dung lượng file)
  • Bước 4: Quá trình quét Virus được thực hiện hoàn toàn trên máy chủ với 37 trình diệt Virus hàng đầu thế giới hiện nay
  • Kết quả: Xem kết quả quét Virus tại mục "Scanner Results" và thông tin tại mục "File Information"
  • Tips: Bạn có thể quét nhiều files cũng lúc bằng cách nén (zip, rar...) rồi thực hiện quét file nén
-

Bấm đây để quét với VirSCAN.Org


Danh sách các Website quét Virus trực tuyến miễn phí

Quay về Trang chủ Quét Virus Trực tuyến với Metascan Online Quét Virus Trực tuyến với Bkav Safe Zone Quét Virus Trực tuyến với VirSCAN
 
Quét Virus Trực tuyến với VirusTotal Quét Virus Trực tuyến với Jotti's Malware Scan Quét Virus Trực tuyến với BitDefender Quét Virus Trực tuyến với Avast Online Scanner
 
Quét Virus Trực tuyến với BullGuard Virus Scan Quét Virus Trực tuyến với Kaspersky Online Scanner Kiểm tra lỗ hổng OpenSSL Heartbleed Quay về Trang chủ