Sat01222022

Last update08:41:45 AM GMT

Back Sản phẩm Bitdefender 2021, 2022 Thỏa thuận và điều khoản sử dụng phần mềm Bitdefender

Thỏa thuận và điều khoản sử dụng phần mềm Bitdefender

Thỏa thuận và điều khoản sử dụng BitdefenderTHỎA THUẬN BẢN QUYỀN THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ NGƯỜI SỬ DỤNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY. VỚI VIỆC MỞ GÓI NÀY, PHÁ NIÊM PHONG VÀ CHỌN "TÔI ĐỒNG Ý", "OK", "TIẾP TỤC", "YES" HOẶC THỰC HIỆN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN CHỈ RA RẰNG BẠN HOÀN TOÀN HIỂU VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY

Thỏa thuận và điều khoản sử dụng phần mềm Bitdefender

Nếu phần mềm được tải về từ các trang web (khi mua hoặc dùng thử), Thỏa thuận này sẽ được chấp nhận và một hợp đồng ràng buộc được hình thành khi bạn nhấn nút "Tôi chấp nhận", "OK" hoặc "Yes" hoặc nút dưới đây trước khi tải về hoặc cài đặt.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY HÃY DỪNG VIỆC CÀI ĐẶT HOẶC TRUY CẬP VÀO SẢN PHẨM HOẶC KHÔNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG SẢN PHẨM.

ĐĂNG KÝ PHẦN MỀM

Bằng việc chấp nhận Thỏa thuận này, bạn đồng ý đăng ký phần mềm. Thủ tục đăng ký đòi hỏi bạn cần có một mã đăng ký hợp lệ và một địa chỉ email hợp lệ dùng cho việc gia hạn bản quyền và nhận các thông báo khác.

Tài khoản Bitdefender là cần thiết để kích hoạt các tính năng trực tuyến, như đã đề cập trong tài liệu sản phẩm.

Bạn cần đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các thiết bị và bạn có tất cả các quyền hợp pháp để tạo tài khoản. Xin vui lòng xác nhận rằng với việc cài đặt phần mềm trên thiết bị của bạn, lựa chọn các chính sách an ninh và các quy tắc, bạn có thể bị hạn chế quyền truy cập vào thiết bị và mất dữ liệu do thực hiện lệnh khóa thiết bị hoặc xóa dữ liệu từ xa bởi áp dụng các chính sách an ninh. Bạn là quản trị viên (có quyền theo dõi điện thoại của bạn, xác định vị trí trên bản đồ, thực thi khóa màn hình và xác thực, khóa và xóa thiết bị, mã hóa thiết bị lưu trữ, quét các ứng dụng và tập tin trên thiết bị của bạn). Bitdefender sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến thông tin riêng tư của bạn cũng như mất dữ liệu gây ra cho bạn.

Thoả thuận bản quyền này bao trùm những giải pháp Bitdefender dành cho người dùng cá nhân bao gồm tài liệu liên quan và những cập nhật hay nâng cấp phần mềm cung cấp cho bạn dưới hình thức bán bản quyền hoặc thoả thuận dịch vụ đã được định nghĩa trong những điều khoản và mọi sao chép của những điều này.

Sản phẩm Bitdefender cung cấp một phần mềm kiểm soát Internet được cài đặt trên thiết bị của bạn (máy tính, điện thoại di động, thiết bị máy tính di động) sẽ can thiệp vào kết nối Internet để theo dõi truy cập và cho phép bạn hạn chế truy cập vào những nội dung nhất định. Phần mềm trên thiết bị cá nhân của bạn kết nối với một cơ sở hạ tầng mạng máy chủ và sau đó gửi thông tin đến các máy chủ Bitdefender để phân loại.

Sản phẩm Bitdefender có thể cho phép bạn lần theo vị trí thiết bị, vô hiệu hóa truy cập vào thiết bị, truyền tải hình ảnh đã được chụp bằng camera điện thoại của bạn hoặc ghi lại giọng nói bằng máy ghi âm của điện thoại (nếu có). Bạn không thể sử dụng dịch vụ để truy cập trái phép, để tải lên, truyền dữ liệu hoặc thông tin tới Bitdefender hoặc bên thứ ba bằng mọi cách. Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng các dịch vụ này là phù hợp với pháp luật.

Thỏa thuận bản quyền là một thoả thuận hợp pháp giữa bạn (một cá nhân hoặc pháp nhân) và Bitdefender để được sử dụng sản phẩm phần mềm Bitdefender được nêu ở trên, bao gồm phần mềm và dịch vụ được cài đặt trên thiết bị của bạn và có thể bao gồm các phương tiện có liên quan, các tài liệu được in và các tài liệu "trực tuyến" hoặc điện tử (sau đây gọi là "Sản phẩm Bitdefender"), tất cả các mục này được bảo hộ bởi luật bản quyền quốc tế và các hiệp ước quốc tế. Bằng cách cài đặt, sao chép hoặc sử dụng sản phẩm Bitdefender, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này.

CẤP GIẤY PHÉP

Sản phẩm Bitdefender được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước bản quyền quốc tế, cũng như các luật sở hữu trí tuệ và các điều ước. Phần mềm Bitdefender được cấp phép, không bán. Thỏa thuận này chỉ cung cấp cho bạn một số quyền sử dụng sản phẩm Bitdefender. Bitdefender bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật pháp cung cấp cho bạn nhiều quyền hơn bất chấp việc hạn chế này, bạn chỉ có thể sử dụng sản phẩm Bitdefender được cho phép rõ ràng trong Thỏa thuận này.

GIẤY PHÉP THEO VÒNG ĐỜI MÁY TÍNH

Bitdefender cấp cho bạn và chỉ có bạn giấy phép do trả tiền bản quyền không độc quyền, hạn chế, không thể chuyển nhượng, không giấy phép con để sử dụng sản phẩm Bitdefender theo vòng đời máy tính nhưng không quá 5 năm kể từ khi cài đặt.

Bitdefender cấp cho bạn và chỉ có bạn giấy phép do trả tiền bản quyền không độc quyền, hạn chế, không được chuyển nhượng, không giấy phép con để sử dụng sản phẩm Bitdefender.

Bạn sẽ có một số quyền sử dụng sản phẩm Bitdefender trong thời hạn của Giấy phép, thời gian sẽ bắt đầu tính từ ngày cài đặt sản phẩm Bitdefender lần đầu tiên không phụ thuộc vào số lượng bản sao mà Bạn được phép để sử dụng và sẽ kéo dài trong khoảng thời gian được quy định trong các tài liệu giao dịch với nhà phân phối hoặc đại lý bán lẻ Bitdefender đã cung cấp sản phẩm Bitdefender cho bạn. Phần mềm và dịch vụ có thể tự động ngừng hoạt động khi hết hạn Giấy phép đồng thời chương trình sẽ không được nhận bất kỳ cập nhật nào mới.

Bạn có thể sử dụng một bản sao của sản phẩm Bitdefender trên một thiết bị. Nếu một số lượng nhiều hơn các bản sao và/hoặc số lượng máy tính được quy định trong tài liệu giao dịch từ các nhà phân phối được ủy quyền hoặc đại lý bán lẻ (Số lượng cho phép), bạn có quyền sao chép sản phẩm Bitdefender phù hợp với số lượng này;

Bạn có thể tạo một bản sao của sản phẩm Bitdefender cho mục đích sao lưu hoặc lưu trữ; Nếu sản phẩm Bitdefender hỗ trợ nhiều nền tảng hoặc ngôn ngữ, nếu bạn nhận được sản phẩm Bitdefender trên nhiều đĩa cài đặt, nếu bạn nhận được nhiều bản sao của sản phẩm Bitdefender, hoặc nếu bạn nhận được sản phẩm Bitdefender kèm với phần mềm khác, tổng số thiết bị của bạn mà tất cả các phiên bản của sản phẩm BitDefender được cài đặt không được vượt quá Số lượng cho phép.

Trong quá trình cài đặt, các sản phẩm Bitdefender có thể gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa các sản phẩm bảo mật khác nếu các sản phẩm hoặc các tính năng không tương thích với sản phẩm Bitdefender.

GIẤY PHÉP DÙNG THỬ

Nếu bạn là một người dùng thử nghiệm, bạn có thể sử dụng phần mềm và dịch vụ cho mục đích đánh giá hoặc kiểm tra trong một môi trường phi sản xuất cho ba mươi (30) ngày kể từ ngày bạn tải về sản phẩm Bitdefender ("Thời gian thử nghiệm"). Trong thời gian dùng thử, bạn có quyền sử dụng web hoặc email hỗ trợ kỹ thuật tại quốc gia nơi bạn đang ở và cập nhật cho sản phẩm, nếu có. Quyền sử dụng sản phẩm Bitdefender kết thúc khi thời gian dùng thử kết thúc hoặc nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Khi chấm dứt thời gian dùng thử, bạn phải xóa hoặc phá hủy tất cả các bản sao của sản phẩm Bitdefender và ngừng sử dụng dịch vụ. Quyền và nghĩa vụ của bạn theo Thỏa thuận này sẽ tiếp tục áp dụng sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA GIẤY PHÉP

Bạn sẽ có một số quyền sử dụng sản phẩm Bitdefender trong thời hạn của Giấy phép, thời gian sẽ bắt đầu tính từ ngày cài đặt sản phẩm Bitdefender lần đầu tiên không phụ thuộc vào số lượng bản sao mà Bạn được phép để sử dụng và sẽ kéo dài trong khoảng thời gian được quy định trong các tài liệu giao dịch với nhà phân phối hoặc đại lý bán lẻ Bitdefender đã cung cấp sản phẩm Bitdefender cho bạn. Phần mềm và dịch vụ có thể tự động ngừng hoạt động khi hết hạn Giấy phép đồng thời chương trình sẽ không được nhận bất kỳ cập nhật nào mới.

Nếu bạn đã đồng ý cho phép Bitdefender tự động gia hạn đăng ký sử dụng sản phẩm Bitdefender bằng cách thu phí từ số thẻ tín dụng hợp lệ mà bạn đã cung cấp cho Bitdefender. Bạn phải cung cấp thông tin mới nhất, đầy đủ và chính xác về tài khoản dùng cho việc thanh toán của bạn. Bạn phải cập nhật kịp thời các thông tin về tài khoản thanh toán của bạn đầy đủ và chính xác (ví dụ như có sự thay đổi địa chỉ thanh toán, số thẻ tín dụng, hoặc ngày hết hạn thẻ tín dụng). Bạn phải thông báo ngay cho Bitdefender nếu thẻ tín dụng của bạn bị hủy bỏ (chẳng hạn như thẻ bị mất hoặc bị trộm cắp). Nếu bạn không cung cấp tới Bitdefender những thông tin trên, bạn đồng ý rằng Bitdefender có thể tiếp tục tính phí gia hạn thuê bao cho bạn một cách tự động trừ khi bạn thông báo cho bộ phận chăm sóc khách hàng Bitdefender tại http://www.Bitdefender.com/site/Main/contactForm/ (hoặc bất kỳ đại diện Bitdefender nào tại khu vực của bạn) về việc dừng gia hạn đăng ký sản phẩm Bitdefender ít nhất là ba mươi (30) ngày trước khi kết thúc thời hạn thuê bao của bạn. Thỏa thuận này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn không tuân thủ bất kỳ hạn chế hoặc yêu cầu khác được mô tả trong tài liệu này. Khi chấm dứt hoặc hết hạn của Thỏa thuận này, bạn phải ngừng sử dụng sản phẩm Bitdefender và hủy tất cả các bản sao của Bitdefender và các tài liệu.

NÂNG CẤP

Nếu sản phẩm Bitdefender mang nhãn hiệu là nâng cấp thì trước đó bạn phải được cấp phép để sử dụng một sản phẩm được xác định bởi Bitdefender là hợp pháp để nâng cấp để được sử dụng tiếp. Một sản phẩm Bitdefender có nhãn hiệu nâng cấp sẽ thay thế hoặc/và bổ sung sản phẩm đã có trên cơ sở về tính hợp pháp của khả năng nâng cấp của sản phẩm ban đầu. Bạn có thể sử dụng sản phẩm sau khi được nâng cấp theo các điều khoản của thỏa thuận cấp phép này. Nếu sản phẩm Bitdefender là một bản nâng cấp như một phần của gói chương trình phần mềm mà bạn được cấp phép như là một sản phẩm đơn lẻ, bạn có thể sử dụng và chuyển nhượng sản phẩm Bitdefender như là một phần của gói sản phẩm và không thể tách rời để sử dụng quá số lượng người dùng đã được cấp phép. Các điều khoản và điều kiện của giấy phép này thay thế những thỏa thuận trước đó có thể đã tồn tại giữa bạn và Bitdefender về các phần mềm gốc hoặc phần mềm được nâng cấp.

BẢN QUYỀN

Tất cả các quyền, danh hiệu và quyền lợi đối với Bitdefender và tất cả quyền tác giả (bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ mã, hình ảnh, hình vẽ, biểu tượng, hình ảnh động, video, âm thanh, âm nhạc, văn bản, và "applet" được đưa vào Bitdefender), các tài liệu in đính kèm và bản sao của Bitdefender được sở hữu bởi Bitdefender, với sự hiểu biết rằng quyền, tiêu đề và lợi ích của phần mềm hãng thứ ba được xác định trong Giấy phép của bên thứ ba là thuộc sở hữu của chủ sở hữu tương ứng. Bitdefender được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quy ước quốc tế. Do đó, bạn phải đối xử với Bitdefender như bất kỳ sản phẩm có bản quyền khác. Bạn không thể sao chép các tài liệu in đi kèm sản phẩm Bitdefender. Bạn phải sản xuất và thể hiện các thông báo bản quyền trong mẫu gốc các bản sao được tạo ra không phụ thuộc vào phương tiện hoặc hình thức mà Bitdefender tồn tại. Bạn không được cấp giấy phép con, cho thuê, bán hoặc chia sẻ giấy phép Bitdefender. Bạn không thể thay đổi động cơ sản phẩm, biên tập lại, tạo ra sản phẩm phái sinh, sửa đổi, dịch thuật hoặc thực hiện bất kỳ nỗ lực để khám phá mã nguồn sản phẩm Bitdefender, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng bởi các điều khoản cấp phép, xác định trong Giấy phép Điều khoản dành cho bên thứ ba quy định việc sử dụng phần mềm của bên thứ ba.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Một số tính năng hỗ trợ kỹ thuật có thể được cung cấp bởi Bitdefender như một thỏa thuận trong giấy phép sử dụng sản phẩm Bitdefender. Hỗ trợ có thể bao gồm chat trực tiếp với chuyên gia hoặc thông qua truy cập máy tính từ xa. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ được điều chỉnh bởi các điều kiện sau: Hỗ trợ kỹ thuật này sẽ được cung cấp theo quyết định của Bitdefender không có bảo đảm hoặc bảo hành. Trách nhiệm của bạn là sao lưu của tất cả các dữ liệu, phần mềm và các chương trình của bạn trước khi nhận hỗ trợ kỹ thuật. Trong quá trình cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, Bitdefender có thể xác định rằng các vấn đề kỹ thuật tồn tại ngoài phạm vi của sản phẩm Bitdefender, Bitdefender có quyền từ chối, đình chỉ hoặc chấm dứt hỗ trợ.

GIỚI HẠN BẢO HÀNH

Bitdefender bảo đảm rằng phương tiện cài đặt Bitdefender được phân phối không bị hư hỏng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày bàn giao Bitdefender cho bạn. Trong trường hợp có sự cố, Bitdefender trong phạm vi có thể, sẽ thay thế phương tiện cài đặt mới sau khi nhận được phương tiện cài đặt bị hỏng hoặc hoàn trả lại tiền mà bạn đã thanh toán cho Bitdefender. Bitdefender không đảm bảo rằng Bitdefender sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc các lỗi sẽ được hiệu chỉnh ngay lập tức. Bitdefender không đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

NGOÀI NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC ĐỀ CẬP RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN NÀY, BITDEFENDER TỪ CHỐI NHỮNG ĐẢM BẢO KHÁC, HIỂN NHIÊN HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM BITDEFENDER, NÂNG CẤP, BẢO TRÌ HOẶC HỖ TRỢ LIÊN QUAN HAY NHỮNG TÀI LIỆU KHÁC (HỮU HÌNH HOẶC VÔ HÌNH ) HOẶC DỊCH VỤ CUNG CẤP. BITDEFENDER TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, TỔN HẠI DO MẤT UY TÍN, LÀM VIỆC NGỪNG TRỆ, MẤT DỮ LIỆU, MÁY TÍNH HƯ HỎNG HOẶC TRỤC TRẶC KHI SỬ DỤNG CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG CAN THIỆP, TÍNH CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU, CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG ẨN CHỨA, HỆ THỐNG TÍCH HỢP, KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN CỦA PHẦN MỀM BÊN THỨ BA BẰNG CÁCH LỌC, VÔ HIỆU HÓA HOẶC GỠ BỎ PHẦN MỀM BÊN THỨ BA, PHẦN MỀM GIÁN ĐIỆP, COOKIE, EMAIL, TÀI LIỆU, QUẢNG CÁO HOẶC TƯƠNG TỰ, CHO DÙ PHÁT SINH BỞI LUẬT PHÁP, QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, HẢI QUAN, HAY KINH DOANH. Bitdefender là đại diện cho các nhà cung cấp và các đối tác tiếp thị với mục đích tuyên bố từ bỏ, loại trừ và/hoặc hạn chế nghĩa vụ, bảo hành và trách nhiệm theo quy định trong Thỏa thuận này. Các quy định nói trên sẽ được thực thi trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật áp dụng.

Sản phẩm Bitdefender, theo quy định trong Thỏa thuận này, có thể có các tính năng và chức năng cho phép bạn bảo vệ thông tin nhạy cảm trên thiết bị của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu để mã hóa và bảo vệ thông tin đó. Bạn sẽ không thể khôi phục lại các thông tin mà bạn đã mã hóa nếu bạn bị mất hoặc quên mật khẩu. Bạn nhận thức được rằng mức độ mã hóa có thể được sử dụng bởi sản phẩm Bitdefender phải bảo vệ thông tin của bạn từ người sử dụng máy tính trung bình, tuy nhiên, bạn thừa nhận rằng mã hóa có thể bị phá vỡ. Bạn cũng xác nhận rằng thông tin đã được mã hóa có thể không giải mã được nếu ổ cứng của bạn bị hỏng. Bitdefender sẽ không chịu trách nhiệm cho việc truy cập thông tin của bạn nếu bạn đã cung cấp mật khẩu của mình cho bên thứ ba hoặc đã thất bại trong việc sử dụng những nỗ lực hợp lý để bảo vệ thông tin.

TỪ CHỐI THIỆT HẠI

Bất cứ ai sử dụng, thử nghiệm, đánh giá sản phẩm Bitdefender sẽ tự chịu mọi rủi ro về chất lượng và hiệu suất của Bitdefender. Trong mọi trường hợp, Bitdefender không chịu trách nhiệm về thiệt hại dưới bất cứ hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng, hiệu suất, hoặc giao hàng của Bitdefender, kể cả khi BitDefender đã được thông báo về khả năng của các thiệt hại đó.

MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC CÓ NGUYÊN NHÂN, VÌ THẾ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN. TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY, TRÁCH NHIỆM CỦA BITDEFENDER SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ MUA DO BẠN THANH TOÁN. Từ chối trách nhiệm và giới hạn nêu trên sẽ được áp dụng khi bạn đang sử dụng, đánh giá hoặc thử nghiệm Bitdefender.

Chúng tôi đề nghị bạn sao lưu dữ liệu của bạn thường xuyên. Bạn sẽ luôn luôn được đặt nhiệm vụ giảm thiểu tổn thất xảy ra với bạn.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG. PHẦN MỀM NÀY KHÔNG ĐA NĂNG ĐỂ CHỊU MỌI LỖI VÀ KHÔNG ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ SỬ DỤNG TRONG MỌI MÔI TRƯỜNG NGUY HIỂM CẦN THỰC HIỆN HOẶC ĐIỀU HÀNH AN TOÀN KHI CÓ LỖI. PHẦN MỀM NÀY KHÔNG ĐỂ SỬ DỤNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG, CÁC PHƯƠNG TIỆN HẠT NHÂN HOẶC CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG, CÁC HỆ THỐNG VŨ KHÍ, CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ NHÂN SINH TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU HOẶC CÁC ỨNG DỤNG HAY CÀI ĐẶT MÀ LỖI CÓ THỂ DẪN ĐẾN TỬ VONG, THƯƠNG VONG NGHIÊM TRỌNG HOẶC THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN.

CẬP NHẬT

Bằng việc chấp nhận Thỏa thuận này, bạn xác nhận và đồng ý rằng hệ thống của bạn sẽ được sử dụng để tiếp nhận và sử dụng thông tin cập nhật phần mềm thông qua một giao thức ngang hàng. Các giao thức sẽ không được sử dụng cho bất cứ điều gì khác ngoài truyền và nhận thông tin cập nhật tập tin mẫu Bitdefender.

ĐỒNG Ý VỚI THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Bitdefender có thể gửi cho bạn thông báo chính thức và thông tin khác về phần mềm và dịch vụ duy trì thuê bao hoặc sử dụng các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi ("Thông tin"). Bitdefender sẽ gửi "Thông tin" qua thông báo trong sản phẩm hoặc qua email đến địa chỉ email đăng ký của người dùng, hoặc sẽ gửi "Thông tin" trên trang web của mình. Bằng việc chấp nhận Thỏa thuận này, bạn đồng ý nhận tất cả các "Thông tin" qua các phương tiện điện tử và chứng minh rằng bạn có thể truy cập thông trên trang web.

CÔNG NGHỆ THU THẬP DỮ LIỆU

Bitdefender thông báo cho bạn rằng trong các chương trình hoặc một số sản phẩm có thể sử dụng công nghệ thu thập dữ liệu để thu thập thông tin kỹ thuật (bao gồm cả các tập tin nghi ngờ) để cải tiến sản phẩm, cung cấp dịch vụ liên quan, để thích ứng với những nguy cơ mới và để ngăn chặn việc sử dụng không có giấy phép hoặc bất hợp pháp sản phẩm hoặc các thiệt hại do các phần mềm độc hại gây ra.

Thông tin cá nhân (tên, địa chỉ email, mật khẩu) được đưa vào trong lúc cài đặt ban đầu, nếu thu thập được, sẽ được sử dụng như một tên tài khoản mà theo đó bạn có thể chọn để nhận các dịch vụ bổ sung và/hoặc theo đó bạn có thể sử dụng một số tính năng của phần mềm. Bạn có thể thay đổi tên tài khoản bất cứ lúc nào sau khi cài đặt sản phẩm theo khuyến cáo của Bitdefender.

Bạn chấp nhận rằng Bitdefender có thể sử dụng thông tin như một phần của dịch vụ liên quan đến sản phẩm nhằm ngăn ngừa và ngăn chặn các phần mềm độc hại chạy trên thiết bị của bạn.

Với việc chấp nhận Thỏa thuận này, bạn xác nhận và đồng ý rằng công nghệ bảo mật được sử dụng có thể quét các lưu lượng truy cập ở chế độ máy móc để phát hiện các phần mềm độc hại và ngăn chặn những thiệt hại từ các phần mềm độc hại này. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng Bitdefender có thể sẽ tự động tải về máy tính của bạn cập nhật, bổ sung cho chương trình, sản phẩm. Bằng việc chấp nhận Thỏa thuận này, bạn đồng ý tải lên các tập tin thực thi để được quét bởi các máy chủ Bitdefender. Tương tự như vậy, với mục đích ký kết hợp đồng và sử dụng chương trình, bạn có thể phải cung cấp cho Bitdefender một số thông tin cá nhân nhất định. Bitdefender đảm bảo sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với pháp luật hiện hành và tuân thủ Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của nó.

Theo thời gian, phần mềm và dịch vụ có thể thu thập một số thông tin nhất định từ máy tính mà nó được cài đặt, có thể bao gồm: địa chỉ IP, thông tin về các nguy cơ bảo mật tiềm năng cũng như các URL của trang web truy cập bị phát hiện có khả năng gian lận. Các URL có thể chứa thông tin cá nhân mà một trang web gian lận cố gắng thu thập mà không có sự cho phép của bạn. Thông tin này được thu thập bởi Bitdefender cho mục đích đánh giá và nâng cao khả năng của các sản phẩm Bitdefender nhằm phát hiện hành vi nguy hiểm, các trang web có khả năng gian lận và những nguy cơ bảo mật Internet khác. Thông tin này không liên quan tới một cá nhân cụ thể nào.

 • URL của các trang web truy cập cũng như các từ khóa tìm kiếm và kết quả tìm kiếm được đảm bảo khi thanh công cụ chức năng gắn với trình duyệt được kích hoạt. Thông tin này được thu thập bởi Bitdefender cho mục đích đánh giá và tư vấn cho bạn về các mối đe dọa tiềm năng và rủi ro có thể được liên kết với một trang Web cụ thể trước khi bạn mở ra. Thông tin này sẽ không liên quan tới cá nhân cụ thể
 • Các tập tin thực thi được xác định có ẩn chứa phần mềm độc hại gồm cả thông tin về hành động của các tập tin như vậy tại thời điểm cài đặt. Các tập tin này được cung cấp cho Bitdefender bằng chức năng tự động gửi file của phần mềm. Các tập tin tải lên có thể chứa thông tin cá nhân được thu thập từ các phần mềm độc hại không có sự cho phép của bạn. Tập tin thuộc loại này được thu thập bởi Bitdefender chỉ với mục đích cải thiện khả năng làm việc cho các sản phẩm của Bitdefender nhằm phát hiện hành vi nguy hiểm. Bitdefender sẽ không gán những tập tin này với bất kỳ thông tin cá nhân cụ thể nào. Chức năng của trình tự động gửi file này có thể tắt đi bằng cách làm theo hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
 • Thông tin trạng thái cài đặt và hoạt động của sản phẩm Bitdefender chỉ để thông báo cho Bitdefender về quá trình cài đặt sản phẩm có gặp lỗi hay thành công. Thông tin trạng thái có thể chứa thông tin cá nhân chỉ khi những thông tin này chứa trong tên của tập tin hoặc thư mục gặp phải tại thời điểm cài đặt hoặc bị lỗi. Các thông tin trạng thái được thu thập bởi Bitdefender sử dụng cho mục đích đánh giá và cải thiện hiệu suất sản phẩm của Bitdefender nhằm mục đích nâng cao tỷ lệ cài đặt thành công. Thông tin này sẽ không liên quan tới cá nhân cụ thể.
 • Thông tin trong các tin nhắn email mà bạn gửi thông qua chương trình Bitdefender tới Bitdefender có thể là thư rác hoặc xác định nhầm là thư rác. Những thư điện tử này có thể chứa thông tin cá nhân và sẽ được gửi cho Bitdefender chỉ khi có sự cho phép của bạn, và sẽ không được gửi tự động. Nếu bạn gửi email đó cho Bitdefender, Bitdefender sẽ sử dụng chúng chỉ với mục đích nâng cao khả năng phát hiện của công nghệ chống thư rác. Thông tin này sẽ không đề cập tới cá nhân cụ thể.
 • Bạn có thể gửi các thông tin cần thiết trong một báo cáo về lỗi chương trình tới Bitdefender. Báo cáo chứa thông tin về tình trạng của sản phẩm Bitdefender và thiết bị của bạn vào thời điểm sản phẩm Bitdefender gặp vấn đề. Thông tin trạng thái thiết bị của bạn có thể bao gồm hệ thống ngôn ngữ, phiên bản hệ điều hành của thiết bị cũng như các tiến trình đang chạy, tình trạng của chúng và thông tin hiệu suất và dữ liệu từ các tập tin hoặc thư mục đã được mở tại thời điểm sản phẩm Bitdefender gặp lỗi. các thông tin đó có thể chứa thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin này sẽ được gửi đến Bitdefender chỉ khi được sự cho phép của bạn, không được gửi tự động. Các thông tin được thu thập bởi Bitdefender với mục đích sửa chữa cải tiến hiệu suất sản phẩm của Bitdefender. Thông tin này sẽ không liên quan tới các vấn đề gặp phải và không liên quan tới thông tin cá nhân cụ thể.

 • Địa chỉ Internet (IP) của thiết bị có cài đặt sản phẩm Bitdefender, cũng như thông tin thống kê tổng hợp khác được sử dụng để quản lý giấy phép, phân tích sản phẩm, và để cải thiện tính năng sản phẩm. Thông tin này sẽ không gắn với bất kỳ thông tin cá nhân cụ thể nào.

Thông tin thu thập được trình bày ở trên là cần thiết với mục đích tối ưu hóa các chức năng của sản phẩm Bitdefender và có thể được chuyển giao cho Tập đoàn Bitdefender tại Hoa Kỳ hoặc tại các nước khác có thể có luật bảo vệ dữ liệu ít chặt chẽ hơn so với khu vực mà bạn đang ở (bao gồm cả Liên minh châu Âu). Nhưng Bitdefender đã thực hiện những bước đi cần thiết để đảm bảo các thông tin thu thập được nhận được một mức độ bảo vệ tương xứng.

Bitdefender có quyền hợp tác với mọi thủ tục luật pháp hợp pháp hoặc yêu cầu của chính phủ liên quan đến việc bạn sử dụng sản phẩm Bitdefender. Điều này có nghĩa rằng Bitdefender có thể cung cấp tài liệu và các thông tin liên quan khi có trát đòi hầu tòa của tòa án hoặc các điều tra của chính phủ. Để nâng cao nhận thức, phát hiện và phòng ngừa rủi ro an ninh Internet, Bitdefender có thể chia sẻ một số thông tin nhất định với các tổ chức nghiên cứu và các nhà cung cấp phần mềm bảo mật khác.

Bitdefender cũng có thể sử dụng số liệu thống kê để theo dõi và công bố báo cáo về xu hướng nguy cơ bảo mật. Bằng việc sử dụng sản phẩm Bitdefender, bạn xác nhận và đồng ý rằng Bitdefender có thể thu thập, truyền tải, lưu trữ, tiết lộ và phân tích các thông tin như vậy cho những mục đích nêu trên. Bạn tuyên bố rằng tất cả các dữ liệu mà bạn cung cấp là chính xác và cam kết thông báo cho Bitdefender bất kỳ mọi thay đổi của dữ liệu nói trên. Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của mình nếu xét thấy không liên quan đến thỏa thuận sử dụng sản phẩm.

Trong trường hợp bạn cung cấp các chi tiết về một bên thứ ba, Bitdefender sẽ không chịu trách nhiệm việc tuân thủ các nguyên tắc của thông tin và sự cho phép của bên thứ ba, và được hiểu rằng trước đó bạn đã thông báo và được sự đồng ý của chủ sở hữu của dữ liệu.

Chính sách bảo mật thông tin riêng tư của BitDefender đảm bảo cho bạn quyền truy cập, sửa chữa, loại bỏ và phản đối việc xử lý dữ liệu bằng cách thông báo Bitdefender qua e-mail tại: legal@bitdefender.com.

Ngoài thông tin người dùng đã đăng ký khi cài đặt sản phẩm Bitdefender, Bitdefender phải xử lý và lưu trữ thông tin nhất định về mạng và thiết bị của bạn để cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ liên quan. Để cải thiện sản phẩm của mình, Bitdefender cũng có thể tải lên định kỳ thông tin từ sản phẩm Bitdefender về quá trình làm việc của sản phẩm, phần mềm độc hại được phát hiện hoặc các tập tin không mong muốn có sử dụng kết nối nhằm cải thiện cơ sở dữ liệu và công nghệ của sản phẩm. Sản phẩm Bitdefender không được thiết kế để nắm bắt hoặc giữ lại bất kỳ thông tin riêng tư cá nhân. Bạn đồng ý rằng Bitdefender có thể (i) sử dụng dữ liệu được tải lên từ sản phẩm Bitdefender giúp cải thiện sản phẩm và dịch vụ, (ii) sử dụng dữ liệu tải lên cho các mục đích phân tích, báo cáo chỉ khi việc sử dụng đó không dùng để xác định Bạn hoặc bao gồm bất kỳ thông tin có thể được sử dụng để xác định bất kỳ cá nhân nào. Bitdefender bảo lưu quyền, quyền sở hữu và tất cả các quyền và lợi ích sở hữu trí tuệ hoặc sản phẩm từ việc sử dụng và phân tích thông tin đó.

Với việc sử dụng sản phẩm, bạn xác nhận và đồng ý rằng Bitdefender có thể thu thập, công bố, lưu trữ và phân tích các thông tin cho các mục đích đề cập ở trên.

TỔNG QUAN

Thoả thuận này sẽ được chi phối bởi Luật pháp Rumani và các qui định và hiệp ước quốc tế về bản quyền. Chỉ những cơ quan luật pháp của Romania mới có quyền phân xử những vấn đề mâu thuẫn xảy ra ngoài những điều kiện của Bản Thoả thuận này. Không có gì trong Thỏa thuận Giấy phép sử dụng này sẽ làm giảm bất kỳ quyền Bạn có thể có theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện tại hoặc pháp luật khác trong thẩm quyền của bạn có thể không được bỏ qua bởi hợp đồng.

Trong trường hợp bất kỳ một điều khoản nào của bản Thoả thuận này không còn có giá trị, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại của bản thoả thuận.

Thỏa thuận này mô tả các quyền hợp pháp nhất định. Bạn có thể có các quyền khác theo luật pháp của nhà nước bạn. Bạn cũng có thể có quyền liên quan đến bên đã cung cấp sản phẩm Bitdefender cho bạn. Hiệp định này không thay đổi quyền hoặc nghĩa vụ của bạn theo pháp luật của nhà nước bạn nếu pháp luật của nhà nước bạn không cho phép làm như vậy.

Bitdefender và biểu tượng của BitDefender là thương hiệu đã được đăng ký của BITDEFENDER. Mọi nhãn hiệu khác là sở hữu của những người chủ sở hữu hợp pháp tương ứng

Bản quyền có thể bị huỷ ngay lập tức mà không cần báo trước nếu như bạn vi phạm bất kỳ điều kiện nào trong thỏa thuận này. Bạn cũng sẽ không nhận được bất cứ tiền trả lại nào từ Bitdefender hoặc những nhà phân phối Bitdefender. Những điều kiện liên quan đến việc bảo tín và hạn chế sử dụng vẫn còn hiệu lực kể cả sau khi cắt bản quyền

BITDEFENDER có thể xem xét lại những Điều kiện này bất cứ lúc nào và những thay đổi này sẽ được áp dụng ngay lập tức vào phiên bản tương ứng của sản phẩm Bitdefender. Nếu bất kỳ điểm nào trong thoả thuận này được bỏ qua và mất hiệu lực, nó sẽ không ảnh hưởng tới giá trị những điều khoản còn lại khác, chúng vẫn còn giá trị và có hiệu lực

Trong trường hợp không tương đồng giữa bản dịch của bản Thoả thuận này sang thứ tiếng khác, bản Tiếng Anh được BitDefender cung cấp sẽ có giá trị

Liên hệ BITDEFENDER, tại 24 Delea Veche Street, Building A, ground floor, Sector 2, Bucharest, Romania, hoặc tại Tel No: 40-21-206.34.70 hoặc Fax: 40-21-264.17.99, e-mail: office@Bitdefender.com

CHÚ Ý: để được cảnh báo virus và được Tư vấn Hỗ trợ và nhận Key Download mới nhất của phần mềm diệt Virus này hãy Tham gia nhóm Facebook tại đây

Theo Bitdefender

Khuyen mai Kaspersky
 
 • Liên hệ: 0973.464.139 hoặc 0989.505.375
  hoặc 093.604.6004 - Zalo: 0973464139
  .
 • Địa chỉ 2: Tòa nhà CT10C KĐT Đại Thanh, đường Phan Trọng Tuệ, HN (xem bản đồ đường đi)
 • Địa chỉ 2: Tòa nhà CT10C KĐT Đại Thanh, Cầu Bươu, Hà Đông, Hà Nội (xem bản đồ đường đi)
  .
 • Số 235B Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TPHCM
 • Số 298 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TPHCM