Tue08092022

Last update05:58:34 AM GMT

Back Sản phẩm Trend Micro Titanium Thỏa thuận và điều khoản sử dụng phần mềm Trend Micro

Thỏa thuận và điều khoản sử dụng phần mềm Trend Micro

Thỏa thuận và điều khoản sử dụng phần mềm Trend MicroThỏa thuận cấp phép của Trend Micro cho Người dùng cuối - Phần mềm: Các sản phẩm cho người tiêu dùng của Trend Micro. Bản: Tiếng Anh/Nhiều quốc gia. Mục đích: Giấy phép đăng ký sử dụng thử và Giấy phép đăng ký sử dụng có phí. Ngày: Tháng 7, năm 2013

Thỏa thuận và điều khoản sử dụng phần mềm Trend Micro

LƯU Ý QUAN TRỌNG: THỎA THUẬN DƯỚI ĐÂY (“THỎA THUẬN”) QUY ĐỊNH CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THEO ĐÓ TREND MICRO INCORPORATED HOẶC MỘT ĐƠN VỊ CẤP PHÉP THÀNH VIÊN (“TREND MICRO”) ĐỒNG Ý CẤP PHÉP SỬ DỤNG “PHẦN MỀM” VÀ “TÀI LIỆU” ĐI KÈM CHO “KHÁCH HÀNG” LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG CÁ NHÂN HOẶC MỘT ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA MỘT TỔ CHỨC. BẰNG VIỆC CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY, KHÁCH HÀNG ĐÃ KÝ KẾT MỘT HỢP ĐỒNG CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ RÀNG BUỘC VỚI TREND MICRO. KHI ĐÓ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG. VUI LÒNG IN THỎA THUẬN NÀY RA GIẤY ĐỂ LƯU GIỮ VÀ LƯU MỘT BẢN DẠNG TỆP ĐIỆN TỬ.

Khách hàng phải đọc và chấp nhận Thỏa thuận này trước khi cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm. Nếu Khách hàng là cá nhân thì Khách hàng phải ít nhất từ 18 tuổi trở lên và đủ tuổi thành niên tại bang, vùng hoặc quốc gia nơi sinh sống để ký kết Thỏa thuận này. Nếu khách hàng nhận Phần mềm thay cho một tổ chức thì khách hàng phải được ủy quyền hợp lệ để đại diện tổ chức đó và để chấp nhận Thỏa thuận này thay mặt cho tổ chức đó.

Nếu Khách hàng tải và kích hoạt Phần mềm để dùng thử hoặc mua một giấy phép sử dụng Phần mềm, khách hàng chấp nhận Thỏa thuận này bằng cách chọn nút “Tôi chấp nhận các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận cấp phép sử dụng” hoặc hộp bên dưới. Nếu khách hàng hoặc tổ chức khách hàng đại diện không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này thì chọn “tôi không chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận cấp phép sử dụng”. Khi đó không có Thỏa thuận nào được xác lập và khách hàng sẽ không được phép đánh giá, mua hoặc cài đặt và sử dụng Phần mềm. Nếu Khách hàng đã mua Phần mềm qua cửa hàng bán lẻ và không chấp nhận Thỏa thuận này, khách hàng có thể trả lại Phần mềm trong đóng gói như ban đầu cùng với hóa đơn mua hàng cho cửa hàng bán lẻ đã mua trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày mua và được hoàn trả tiền sau khi trừ đi chi phí tái lưu kho, nếu có.

LƯU Ý: MỤC 10 CỦA THỎA THUẬN NÀY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA TREND MICRO. CÁC MỤC 3, 11, 12, AND 13 GIỚI HẠN CÁC NGHĨA VỤ BẢO HÀNH CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG. MỤC 9 QUY ĐỊNH CÁC HẠN CHẾ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM. BẢN TUYÊN BỐ BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ MÔ TẢ CÁC THÔNG TIN MÀ KHÁCH HÀNG BUỘC PHẢI TRUYỀN GỬI TỚI TREND MICRO KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. HÃY ĐỌC KỸ CÁC MỤC NÀY TRƯỚC KHI CHẤP NHẬN THỎA THUẬN.

1. THỎA THUẬN VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC ÁP DỤNG.

Thỏa thuận này áp dụng với các Sản phẩm cho người tiêu dùng của Trend Micro (“Phần mềm”). Khi cài đặt Phần mềm, khách hàng được nhắc có chấp nhận thỏa thuận này hoặc một phiên bản các điều khoản cấp phép sử dụng khác của Trend Micro; các điều khoản của thỏa thuận đầu tiên khách hàng chấp nhận sẽ áp dụng khi khách hàng sử dụng Phần mềm. Tất cả các quyền trong Thỏa thuận này tùy thuộc vào việc khách hàng chấp nhận Thỏa thuận này. Giấy phép sử dụng có trả phí: Nếu Khách hàng mua một giấy phép sử dụng Phầm mềm, các Mục 1,2 và từ 4 đến 28 của Thỏa thuận này được áp dụng với Khách hàng. Giấy phép sử dụng thử: Nếu khách hàng không mua một giấy phép sử dụng Phần mềm mà cài đặt Phần mềm để dùng thử và đánh giá, khách hàng là “người sử dụng thử” và các Mục 1, 3 đến 20 và từ 23 đến 28 của Thỏa thuận này được áp dụng với khách hàng.

2. GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CÓ TRẢ PHÍ.

Cho mỗi giấy phép sử dụng mà khách hàng mua, Trend Micro cấp cho khách hàng quyền cài đặt và sử dụng Phần mềm không độc quyền, không thể chuyển giao, không thể chuyển nhượng chỉ trong Thời hạn Đăng ký Sử dụng theo quy định tại Mục 6 dưới đây với một số lượng tối đa người dùng, máy tính cá nhân hoặc thiết bị máy tính xách tay (mỗi thiết bị được gọi là “Máy tính”) đã thanh toán các khoản phí cấp giấy phép như ghi trong hóa đơn, biên nhận, xác nhận đơn hàng, hoặc các tài liệu mua hàng khác của khách hàng. Các giấy phép sử dụng sản phẩm cho sử dụng tại gia đình phải được những người dùng cuối cùng trong cùng một hộ gia đình sử dụng. Mỗi Máy tính có cài đặt Phần mềm đều phải trả khoản phí cấp phép sử dụng, với điều kiện Phần mềm chỉ có thể được cài đặt trên một hệ điều hành cho mỗi Máy tính. Trong trường hợp bất kỳ phí cấp phép sử dụng hoặc các khoản thanh toán tương tự mà khách hàng phải thanh toán cho Trend Micro theo Thỏa thuận này phải chịu khấu trừ hoặc giữ lại thuế doanh thu tại nguồn theo quy định của pháp luật hiện hành, thì khách hàng phải: (i) thanh toán cho Trend Micro khoản tiền được tăng thêm đến mức cần thiết để bảo đảm rằng sau khi trừ đi khoản giữ lại, Trend Micro vẫn nhận và giữ được số tiền thuần bằng số tiền mà Trend Micro có thể nhận và giữ được nếu không phải thực hiện việc giữ lại nói trên mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với việc giữ lại đó; và (ii) nộp cho các cơ quan thuế liên quan và các cơ quan có thẩm quyền khác trong thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật hiện hành toàn bộ khoản tiền giữ lại.

3. (A) GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THỬ.

Nếu Khách hàng là người sử dụng thử, Trend Micro cấp cho Khách hàng quyền không độc quyền, không thể chuyển giao, không thể chuyển nhượng để tải, cài đặt và sử dụng một (1) bản sao của Phần mềm trên Máy tính trong Thời hạn Đăng ký Sử dụng được quy định tại Mục 6 dưới đây. Khi kết thúc Thời hạn Đăng ký Sử dụng, Thỏa thuận này sẽ tự động hết hạn. Khách hàng có thể mua giấy phép sử dụng có trả phí cho Phần mềm bằng cách chọn tùy chọn Mua Ngay trên Phần mềm hoặc bằng cách liên hệ với một nhà bán lẻ có ủy quyền của Trend Micro được liệt kê trên một hoặc một số trang web được bảo trợ như www.trendmicro.com (“Trang Web”). KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý RẰNG NẾU KHÁCH HÀNG MUA GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI PHẦN MỀM TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO TRƯỚC KHI THỜI HẠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THỬ KẾT THÚC, THÌ KHÁCH HÀNG BỎ, TỪ BỎ VÀ BỎ QUA KHÔNG HỦY NGANG SỐ THỜI GIAN CÒN LẠI TRONG THỜI GIAN SỬ DỤNG THỬ CỦA MÌNH SAU KHI KHÁCH HÀNG KÍCH HOẠT (NHƯ MÔ TẢ TẠI MỤC 5) GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CÓ TRẢ PHÍ ĐỐI VỚI PHẦN MỀM. VÌ VẬY, NẾU KHÁCH HÀNG MUỐN HƯỞNG TRỌN VẸN LỢI ÍCH CỦA THỜI GIAN SỬ DỤNG THỬ PHẦN MỀM THÌ KHÁCH HÀNG KHÔNG NÊN KÍCH HOẠCH GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CÓ TRẢ PHÍ TRƯỚC KHI THỜI HẠN SỬ DỤNG THỬ KẾT THÚC. Nếu Khách hàng không mua giấy phép sử dụng, Khách hàng đồng ý hủy tất cả các bản sao của Phần mềm trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày hết hạn Thỏa thuận này. TRONG PHẠM VI CAO NHẤT MÀ PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, PHẦN MỀM VÀ TÀI LIỆU ĐI KÈM CỦA TREND MICRO DÙNG CHO MỤC ĐÍCH DÙNG THỬ ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ SẴN CÓ” MÀ KHÔNG CÓ CAM KẾT VẬN HÀNH (“BẢO ĐẢM”) DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. Xin lưu ý rằng Mục 11 quy định giới hạn nghĩa vụ bảo đảm của Trend Micro.

(B) GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MIỄN PHÍ CHO CÁ NHÂN. Không trái với các quy định của Hợp đồng này, các điều khoản của Mục 3(B) cũng sẽ áp dụng cho Khách hàng khi Khách hàng nhận được quyền sử dụng hoặc giấy phép đăng ký sử dụng miễn phí hợp lệ Phần mềm. Nếu Khách hàng cài đặt hoặc đăng ký Phần mềm để sử dụng cho cá nhân theo quy định tại Mục 3(B) này, Khách hàng phải đồng ý chấp thuận Hợp đồng này trước khi sử dụng Phần mềm. Nếu Khách hàng chưa mua giấy phép sử dụng Phần mềm và đang cài đặt, kích hoạt hoặc sử dụng Phần mềm để sử dụng cho mục đích cá nhân theo quy định tại Mục 3(B) này, Khách hàng được coi là “Người sử dụng cá nhân” và các Mục 1 và Mục 3(B) đến 28 của Hợp đồng này áp dụng cho Khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng Phần mềm trên cơ sở không độc quyền, không chuyển nhượng, không chuyển giao cho mục đích sử dụng cá nhân, không có tính chất thương mại kể từ ngày Khách hàng nhận được giấy phép hoặc kích hoạt tài khoản sử dụng Phần mềm cho đến khi Khách hàng hoặc Trend Micro chấm dứt giấy phép sử dụng. Trend Micro bảo lưu quyền chấm dứt giấy phép sử dụng này và quyền truy cập của Khách hàng bất kể có lý do hoặc không có lý do sau khi thông báo trước năm (5) ngày, bao gồm nhưng không giới hạn bị gián đoạn Phần mềm. Khi chấm dứt hợp đồng, Khách hàng phải xóa bỏ hoặc hủy tất cả các bản sao chép của Phần mềm và các tài liệu và dừng việc sử dụng Phần mềm. Lưu ý rằng các điều khoản tại Mục 23 sẽ áp dụng đối với bất kỳ trường hợp chấm dứt hợp đồng nào. Trong thời hạn sử dụng sản phẩm, Khách hàng sẽ chỉ nhận được các nguồn/tài liệu hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, mà không được hỗ trợ kỹ thuật qua email và điện thoại. TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, PHẦN MỀM VÀ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ HIỆN TẠI MÀ KHÔNG ĐƯỢC CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG (“BẢO HÀNH”) DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.

4. CẬP NHẬT.

Phần mềm đòi hỏi có các bản Cập nhật để hoạt động hiệu quả. Các bản “Cập nhật” là các mẫu, các biến thể hoặc các quy tắc cho các phần cấu thành an ninh của Phần mềm và các nâng cấp nhỏ đối với Phần mềm cùng với tài liệu đi kèm. Các bản Cập nhật chỉ có thông qua việc tải về và sử dụng trong Thời hạn Đăng ký Sử dụng được quy định trong Mục 6 dưới đây và tùy thuộc các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối hiện hành của Trend Micro vào ngày mà các bản Cập nhật đã sẵn sàng cho người dùng có thể tải về. Sau khi tải về, các bản Cập nhật trở thành “Phần mềm” cho mục đích của Thỏa thuận này. Các bản Cập nhật cũng có thể phải có những điều khoản cấp phép bổ sung hoặc điều khoản khác phải được chấp nhận trước khi tải về. Các bản Cập nhật sẽ thay thế các phần được cấp phép trước đó của Phần mềm, nhưng sẽ không làm tăng số lượng Máy tính được phép sử dụng hoặc số người dùng có đăng ký. Trend Micro sẽ cố gắng một cách hợp lý gửi thông báo về các thay đổi lớn đối với Phần mềm hoặc thay đổi đối với các điều khoản của Thỏa thuận này qua địa chỉ email mà khách hàng cung cấp trong đơn đăng ký của mình và tải thông báo lên trang web chính của Trend Micro, www.trendmicro.com. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra trang web để biết về những thay đổi này. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, các thay đổi đối với điều khoản trong Thỏa thuận này, có thể được thực hiện tùy vào quyết định duy nhất của Trend Micro, sẽ có hiệu lực ngay sau khi Thỏa thuận này được chấp nhận (được mô tả trong Thỏa thuận này) đối với những người dùng mới và sẽ có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày các điều khoản mới được đăng tải trên trang web của Trend Micro, www.trendmicro.com, đối với những người dùng hiện hữu. Khách hàng đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản được thay đổi của Thỏa thuận này. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản được thay đổi, khách hàng sẽ không được phép sử dụng Phần mềm và phải chấm dứt việc đăng ký sử dụng ngay lập tức; khách hàng sẽ được hoàn trả lại phí cấp phép sử dụng cho thời gian còn lại theo tỷ lệ.

5. KÍCH HOẠT/ĐĂNG KÝ PHẦN MỀM.

Để nhận các bản Cập nhật và các “Dịch vụ Đăng ký Sử dụng” có thể sử dụng nêu trong Mục 7, Khách hàng phải kích hoạt Phần mềm và/hoặc đăng ký với Trend Micro. Các biện pháp kiểm soát này giúp đảm bảo rằng Phần mềm được vận hành trên những Máy tính được cấp phép hợp lệ và rằng những người sử dụng cuối được cấp phép hợp lệ nhận được các Dịch vụ Đăng ký Sử dụng có thể sử dụng. Việc đăng ký đòi hỏi số seri sản phẩm hợp lệ và địa chỉ email hợp lệ cho việc gia hạn và các thông báo pháp lý khác.

6. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG.

Đối với Giấy phép đăng ký sử dụng có trả phí: “Thời hạn Đăng ký Sử dụng” cho các giấy phép sử dụng có trả phí bắt đầu từ ngày khách hàng nhận được số seri sản phẩm và hết hạn sau 12, 24 hoặc 36 tháng, phụ thuộc vào số tháng sử dụng đã mua. Lưu ý rằng các giấy phép thứ cấp hết hạn vào cùng ngày hết hạn của giấy phép sơ cấp bất kể ngày kích hoạt của giấy phép thứ cấp. Khách hàng phải mua các bản nâng cấp Phần mềm hoặc gia hạn Thời hạn Đăng ký Sử dụng cho số seri sản phẩm của Phầm mềm của Khách hàng để tiếp tục sử dụng hoặc vận hành và tiếp tục nhận các Dịch vụ Đăng ký Sử dụng có thể có sau Thời hạn Đăng ký Sử dụng. Các bản nâng cấp Phần mềm và các gia hạn Thời hạn Đăng ký Sử dụng có thể phải có những điều khoản cấp phép bổ sung hoặc điều khoản khác. Đối với việc sử dụng thử: “Thời hạn Đăng ký Sử dụng” cho việc sử dụng thử bắt đầu từ ngày khách hàng nhận được số seri sản phẩm và hết hạn sau: (1) 30, 60 hoặc 90 ngày, phụ thuộc vào thời hạn dùng thử được nêu hoặc cấp; hoặc (2) ngày khách hàng kích hoạt giấy phép đăng ký sử dụng có trả phí đối với Phần mềm, tùy ngày nào đến trước.

7. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG.

A. Cập nhật. Trong Thời hạn Đăng ký Sử dụng, người sử dụng có đăng ký hoặc dùng thử có quyền nhận các bản Cập nhật để sử dụng với Phần mềm cho mỗi Máy tính được cấp phép.

B. Hỗ trợ kỹ thuật. (a) Trong Thời hạn Đăng ký Sử dụng, người sử dụng có đăng ký, người sử dụng được cấp phép hợp lệ và người sử dụng thử có quyền nhận hỗ trợ kỹ thuật qua email và/hoặc thông qua trang web trong giờ làm việc nhưng chỉ bằng một số ngôn ngữ nhất định. Lưu ý quan trọng: Có thể có hỗ trợ qua đường dây điện thoại trả tiền hoặc miễn phí cho người sử dụng cuối có đăng ký hoặc được cấp giấy phép hợp lệ của một số sản phẩm nhất định và chỉ tại một số quốc gia; truy cập www.trendmicro.com/support/consumer để biết thêm chi tiết. (b) Các điều khoản của Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản về hạn chế trách nhiệm, sẽ điều chỉnh tất cả các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cung cấp cho khách hàng liên quan đến giấy phép đăng ký sử dụng, gồm việc sử dụng và truy cập tới các công cụ và giải pháp (“Công cụ hỗ trợ’) của Trend Micro hoặc bên thứ ba khác. Các Công cụ hỗ trợ và các dịch vụ liên quan được cung cấp miễn phí và “NHƯ SẴN CÓ” mà không được bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào. Trend Micro không bảo đảm là các Công cụ hỗ trợ là bảo mật hoặc không bị lỗi. Khách hàng tự chịu toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc sử dụng các Công cụ hỗ trỡ này. Trong giới hạn tối đa cho phép bởi luật áp dụng, Trend Micro và các công ty liên kết và các nhà cung cấp từ bỏ và loại trừ tất cả các khẳng định và bảo đảm đối với các Công cụ hỗ trợ, một cách rõ ràng, hoặc ngầm định theo quy định của đạo luật, luật chung hoặc tập quán thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn tới các bảo đảm hoặc điều kiện liên quan đến sở hữu, không vi phạm quyền của bên thứ ba, chất lượng đạt yêu cầu, khả năng tiêu thụ và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

8. DỊCH VỤ TÙY CHỌN.

Trong Thời hạn Đăng ký Sử dụng, Trend Micro cấp cho những người sử dụng có đăng ký và người sử dụng thử của một số Sản phẩm cho Người tiêu dùng quyền được sử dụng Dịch vụ tùy chọn để sử dụng cùng Phần mềm trên Máy tính được cấp phép. Các Dịch vụ này có thể quét và kiểm tra nội dung bằng việc gửi các yêu cầu từ bên ngoài tới các máy chủ của Trend Micro, những máy chủ này có thể nằm bên ngoài quốc gia nơi Phần mềm được mua.

9. CÁC HẠN CHẾ SỬ DỤNG.

Phần mềm được cấp phép sử dụng chứ không phải bán. Trend Micro và những nhà cung cấp của mình sở hữu quyền sở hữu, bản quyền và bí mật thương mại, quyền sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với Phần mềm và bản quyền tương ứng đối với tài liệu, và bảo lưu tất cả các quyền tương ứng không được trao một cách rõ ràng cho khách hàng theo Thỏa thuận này. Khách hàng đồng ý rằng khách hàng sẽ không cho thuê, cho mượn, hoặc cấp lại quyền sử dụng Phần mềm, sử dụng các cấu thành của Phần mềm một cách riêng biệt, khai thác Phần mềm cho các mục đích thương mại, hoặc sử dụng Phần mềm để cung cấp dịch vụ cho những người khác. Khách hàng cũng đồng ý sẽ không thực hiện việc phân tích ngược chương trình, biên dịch ngược, thay đổi, chuyển ngữ, tách rời, truy mã nguồn, sao chép từ, bất kỳ phần nào của Phần mềm (trừ khi được pháp luật cho phép). Khách hàng đồng ý không cho phép bên thứ ba được hưởng lợi từ việc sử dụng hoặc từ các tính năng của Phần mềm thông qua hình thức chia sẻ thời gian sử dụng, văn phòng dịch vụ hoặc hình thức khác. Khách hàng đồng ý không khuyến khích các hành vi có thể cấu thành tội hình sự hoặc tham gia vào các hoạt động gây cản trở việc người khác sử dụng và hưởng dụng Phần mềm, hoặc sử dụng Phần mềm hoặc dịch vụ để định vị hoặc kiểm soát địa điểm và hoạt động của cá nhân khác khi chưa có sự đồng ý của người đó. Khách hàng cũng đồng ý không cho phép những người khác thực hiện bất kỳ hành vi bị cấm nào nói trên. Khách hàng chỉ có thể sử dụng Phần mềm trong khu vực mà Trend Micro được phép sử dụng hoặc phân phối Phần mềm

10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM.

A. TÙY THUỘC VÀO MỤC 10(B) DƯỚI ĐÂY VÀ TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TREND MICRO HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP CỦA MÌNH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG (i) CHO BẤT KỲ TỔN THẤT KHÔNG THỂ LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀO THỜI ĐIỂM KÝ KẾT THỎA THUẬN NÀY HOẶC (i) CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, LIÊN QUAN HOẶC GIÁN TIẾP NÀO THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO HOẶC CHO VIỆC MẤT HOẶC HỎNG DỮ LIỆU HAY BỘ NHỚ, LỖI HỆ THỐNG, HƯ HỎNG ĐĨA/HỆ THỐNG, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC TIẾT KIỆM HOẶC MẤT CƠ HỘI KINH DOANH, PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUÂN NÀY HOẶC PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG. NHỮNG HẠN CHẾ NÀY VẪN ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO DÙ TREND MICRO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THIỆT HẠI VÀ BẤT KỂ HÌNH THỨC CỦA HÀNH VI, DÙ LÀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG, CẨU THẢ, TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM HOẶC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN KHÁC HAY NGUYÊN TẮC CHỊU TRÁCH NHIỆM NÀO.

B. MỤC 10(A) KHÔNG HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA TREND MICRO HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP CỦA MÌNH TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TỬ VONG HAY THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN GÂY RA DO SỰ CẨU THẢ HOẶC GIAN LẬN CỦA TREND MICRO HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA TREND MICRO HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC MÀ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁP KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ.

C. TÙY THUỘC VÀO CÁC MỤC 10(A) VÀ 10(B) Ở TRÊN, TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO MỨC TRÁCH NHIỆM CỘNG DỒN CỦA TREND MICRO VÀ NHỮNG NHÀ CUNG CẤP CỦA MÌNH ĐỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO DÙ LÀ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, CẦU THẢ, TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM HOẶC VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HAY NGUYÊN TẮC CHỊU TRÁCH NHIỆM NÀO, SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ PHÍ CẤP PHÉP PHẦN MỀM VÀ PHÍ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ TRẢ HOẶC PHẢI TRẢ.

D. CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG MỤC 10 NÀY DỰA TRÊN THỰC TỂ LÀ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH CỦA MÌNH CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH GIA ĐÌNH VÀ KINH DOANH KHÁC NHAU. DO VẬY, CHỈ CÓ KHÁCH HÀNG MỚI CÓ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SAO LƯU DỰ PHÒNG VÀ BẢO VỆ PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ LỖI TRONG PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ GÂY RA CÁC VẤN ĐỀ CHO MÁY TÍNH VÀ MẤT DỮ LIỆU LIÊN QUAN. VÌ NHỮNG LÝ DO KINH DOANH NÀY, KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TẠI MỤC 10 NÀY VÀ XÁC NHẬN RẰNG NẾU KHÔNG CÓ SỰ CHẤP NHẬN NÀY CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI QUY ĐỊNH NÀY, MỨC PHÍ PHẢI TRẢ CHO PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG SẼ CAO HƠN.

11. BẢO ĐẢM GIỚI HẠN.

Trend Micro bảo đảm rằng Phần mềm về cơ bản sẽ hoạt động phù hợp với các tài liệu kèm theo trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua. Trend Micro không bảo đảm rằng Phần mềm sẽ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng hoặc việc sử dụng Phần mềm của khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi. DO BẢN CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC NỘI DUNG ĐIỆN TỬ KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÓ HẠI, TREND MICRO KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG PHẦN MỀM HOẶC CÁC BẢN CẬP NHẬT LÀ ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC HOẶC RẰNG PHẦN MỀM VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT PHÁT HIỆN, LOẠI BỎ HOẶC QUÉT SẠCH TOÀN BỘ HOẶC CHỈ CÁC ỨNG DỤNG VÀ TỆP DỮ LIỆU KHÔNG MONG MUỐN HOẶC CÓ HẠI. XIN XEM MỤC 14 VỀ CÁC QUYỀN BỔ SUNG MÀ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ CÓ.

12. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC .

Nếu Phần mềm không phù hợp với bảo đảm giới hạn tại Mục 11 nói trên (“Bảo đảm giới hạn”), Trend Micro sẽ (a) sửa lỗi bằng bản Cập nhật; (b) giúp Khách hàng khắc phục lỗi; hoặc (c) hoàn trả lại chi phí của Phần mềm. BẢO ĐẢM HẠN CHẾ NÀY SẼ KHÔNG CÓ HIỆU LỰC NẾU LỖI PHẦN MỀM LÀ DO TAI NẠN, LẠM DỤNG, THAY ĐỔI HOẶC SỬ DỤNG SAI PHẦN MỀM HOẶC VẤN ĐỀ HOẶC LỖI LÀ DO SỬ DỤNG PHẦN MỀM VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ CÁC CHỨC NĂNG HOẶC ĐẶC ĐIỂM TƯƠNG TỰ HOẶC KHÔNG TƯƠNG THÍCH VỚI PHẦN MỀM. TREND MICRO SẼ BẢO ĐẢM THAY THẾ PHẦN MỀM HOẶC CUNG CẤP BẢN CẬP NHẬT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA THỜI HẠN BẢO ĐẢM GIỚI HẠN. TRONG PHẠM VI CAO NHẤT CÓ THỂ ĐƯỢC PHÉP THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HIỆN HÀNH, MỤC NÀY QUY ĐỊNH TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA TREND MICRO VÀ CHẾ TÀI DUY NHẤT CỦA KHÁCH HÀNG CHO BẤT KỲ LỖI PHẦN MỀM NÀO.

13. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHÁC.

TRỪ BẢO ĐẢM GIỚI HẠN RÕ RÀNG TẠI MỤC 11, CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY THAY THẾ CHO TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM (RÕ RÀNG HOẶC NGẦM ĐỊNH), ĐIỀU KIỆN, CAM KẾT, ĐIỀU KHOẢN VÀ NGHĨA VỤ NGẦM QUY ĐỊNH BỞI ĐẠO LUẬT, THÔNG LUẬT, TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI, QUY TRÌNH GIAO DỊCH HOẶC CÁCH KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC CỦA HÀNG HÓA, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA CÁC BÊN THỨ BA, TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NÀY NAY ĐƯỢC LOẠI TRỪ ĐẾN MỨC CAO NHẤT CÓ THỂ MÀ LUẬT PHÁP CHO PHÉP. BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM MÀ KHÔNG THỂ MIỄN TRỪ SẼ CHỈ GIỚI HẠN TRONG 30 NGÀY (HOẶC YÊU CẦU TỐI THIỂU CỦA PHÁP LUẬT) KỂ TỪ NGÀY KHÁCH HÀNG MUA PHẦN MỀM.

14. KHÁCH HÀNG VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU.

MỘT SỐ QUỐC GIA, BANG, VÀ VÙNG, KHÔNG CHO PHÉP MỘT SỐ MIỄN TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM, DO ĐÓ CÁC QUY ĐỊNH VỀ MIỄN TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM BÊN TRÊN VÀ MIỄN TRỪ VỀ BẢO ĐẢM (MỤC 10 VÀ 11) CÓ THỂ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG MỘT CÁCH ĐẦY ĐỦ CHO KHÁCH HÀNG. KHÁCH HÀNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN VÀ CHẾ TÀI BỔ SUNG. CÁC QUYỀN HOẶC CHẾ TÀI CÓ THỂ ÁP DỤNG NÀY, NẾU CÓ, SẼ KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI THỎA THUẬN NÀY.

15. CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT DỮ LIỆU.

Việc sử dụng Phần mềm có thể bị phụ thuộc vào các luật hoặc quy định về bảo mật dữ liệu tại một số quốc gia. Khách hàng có tránh nhiệm xác định phương thức và các yêu cầu cần tuân thủ theo quy định của các luật hoặc quy định đó. Trend Micro lưu giữ các thông tin cá nhân hoặc thông tin khác thu thập được từ Khách hàng trong quá trình cung cấp sản phẩm hoặc hỗ trợ dịch vụ chỉ với tư cách là bên xử lý dữ liệu thay mặt Khách hàng do yêu cầu của việc cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng hoặc để thực hiện các nghĩa vụ. Các dữ liệu này có thể được truyền tải đến các máy chủ của Trend Micro và các bên cung cấp ngoài lãnh thổ của Khách hàng (bao gồm cả ngoài lãnh thổ Liên Minh Châu Âu).

16. DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐỐI VỚI PHẦN MỀM TREND MICRO ONLINE GUARDIAN.

Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho tất cả các cá nhân mà các hoạt động của họ sẽ bị kiểm soát bởi chức năng và tính năng của phần mềm Trend Micro Online Guardian, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động sau: (a) sử dụng Internet và email hoặc hình thức liên lạc khác mà có thể được lưu trữ và báo cáo, (b) sử dụng các trang mạng xã hội kết nối mà có thể được lưu trữ và báo cáo; và (c) các dữ liệu cá nhân khác được tự động thu thập trong quá trình vận hành Trend Micro Online Guardian, và rằng những dữ liệu đó có thể được truyền đi và xử lý ở bên ngoài Liên minh Châu Âu và có thể không đảm bảo được mức độ bảo mật hợp lý. Trong trường hợp bất kỳ khẳng định và cam kết nào trong Mục này bị vi phạm, Trend Micro, bằng một thông báo trước và không phương hại đến các quyền khác của mình, có thể đình chỉ việc vận hành Trend Micro Online Guardian cho đến khi khách hàng cung cấp được các bằng chứng thỏa mãn yêu cầu của Trend Micro rằng vi phạm đó đã được khắc phục.

17. ĐỒNG Ý THÔNG BÁO BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ.

Trend Micro có thể được yêu cầu gửi những thông báo pháp lý và các thông báo khác về Phần mềm và các Dịch vụ Đăng ký Sử dụng hoặc việc chúng tôi sử dụng các thông tin do Khách hàng cung cấp cho chúng tôi ("Thông báo"). Trend Micro sẽ gửi Thông báo thông qua các thông báo trong sản phẩm hoặc thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử đăng ký của Khách hàng, hoặc sẽ đăng tải Thông báo lên các trang web của Trend Micro. Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này, Khách hàng đồng ý nhận tất cả các Thông báo chỉ thông qua các phương tiện điện tử này, thừa nhận và chứng minh rằng Khách hàng có thể truy cập các Thông báo trên các trang Web. Nếu Khách hàng là người sử dụng thứ cấp (tham khảo Mục 22 dưới đây), Khách hàng cũng đồng ý nhận tất cả các Thông báo thông qua người sử dụng sơ cấp.

18. BẢO MẬT.

Khách hàng thừa nhận rằng các số sê-ri sản phẩm có giá trị tiềm năng đối với những người khác. Do đó, Khách hàng đồng ý quản lý các số này như là thông tin mật, chỉ sử dụng các số này để đăng ký Phần mềm của Khách hàng phù hợp với Thỏa thuận này và không tiết lộ hay bằng cách nào khác để cho bất kỳ người khác, ngoại trừ những người được phép theo quy định tại Mục 21 và 22 dưới đây, biết được.

19. SAO LƯU DỰ PHÒNG.

Trong quá trình Khách hàng sử dụng Phần mềm, Khách hàng đồng ý thường xuyên sao lưu dự phòng các Chương trình máy tính và các tệp dữ liệu (“Dữ liệu”) vào một phương tiện riêng. Khách hàng thừa nhận rằng việc không thực hiện như vậy có dẫn đến việc mất Dữ liệu của Khách hàng trong trường hợp có lỗi Phần mềm phát sinh gây ra sự cố cho Máy tính, và rằng Trend Micro không chịu trách nhiệm cho việc mất Dữ liệu đó.

20. KIỂM TRA.

Chỉ áp dụng đối với các giấy phép cấp cho Tổ chức: Trend Micro sẽ có quyền kiểm tra việc sử dung Phần mềm của Khách hàng để bảo đảm phù hợp với Thỏa thuận này sau khi có thông báo hợp lý và trong giờ làm việc bình thường. Nếu việc kiểm tra phát hiện ra các Máy tính sử dụng phần mềm không được cấp quyền sử dụng, Khách hàng và tổ chức mà Khách hàng đại diện đồng ý trả cho Trend Micro phí cho các Máy tính không được cấp quyền sử dụng đó theo mức phí áp dụng tại thời điểm đó trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày có thông báo.

21. NGƯỜI SỬ DỤNG SƠ CẤP.

Chỉ áp dụng đối với các giấy phép cấp cho Hộ gia đình: Nếu Khách hàng đăng ký đầu tiên, Khách hàng là người sử dụng sơ cấp và chịu trách nhiệm đối với tất cả việc sử dụng Phần mềm theo giấy phép của sản phẩm. Khách hàng kiểm soát bảo mật và sử dụng số sê-ri của sản phẩm và chỉ có quyền chia sẻ số sê-ri của sản phẩm với những người sử dụng cuối cùng khác trong hộ gia đình của Khách hàng. Khách hàng sẽ là người liên lạc để gửi các thông báo pháp lý và các thông báo khác và chịu trách nhiệm cung cấp cho Trend Micro địa chỉ thư điện tử hiện tại chính xác cho các mục đích như vậy. Khách hàng cũng chịu trách nhiệm chia sẻ các Thông báo (định nghĩa tại Mục 17 trên đây) với những người sử dụng thứ cấp.

22. NGƯỜI SỬ DỤNG THỨ CẤP.

Chỉ áp dụng đối với các giấy phép cấp cho Hộ gia đình: Nếu Khách hàng không phải là người sử dụng đầu tiên đăng ký, thì Khách hàng là người sử dụng thứ cấp và người sử dụng sơ cấp sẽ kiểm soát việc sử dụng Phần mềm và Thời hạn Đăng ký Sử dụng của Khách hàng. Người sử dụng sơ cấp sẽ nhận tất cả các Thông báo pháp lý và các Thông báo khác (định nghĩa tại Mục 17 trên đây) thay mặt cho Khách hàng. Là người sử dụng thứ cấp, Khách hàng được quyền sử dụng số sê-ri sản phẩm để cài đặt sản phẩm. Là người sử dụng thứ cấp, tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận này, trừ Mục 3 và 21 cũng sẽ áp dụng đối với Khách hàng.

23. CHẤM DỨT.

Trend Micro có thể chấm dứt ngay lập tức các quyền của Khách hàng theo Thỏa thuận này và không cho khách hàng truy cập vào Phần mềm mà không cần thông báo trước trong trường hợp Khách hàng không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện quan trọng nào của Thỏa thuận này hoặc không còn đồng ý với việc gửi các Thông báo điện tử nữa. Khách hàng có quyền khiếu nại về bất kỳ việc chấm dứt nào bằng cách liên lạc với văn phòng Trend Micro tại quốc gia của Khách hàng và văn phòng này sẽ cung cấp cho Khách hàng thông tin về quy trình khiếu nại. Bằng việc chấm dứt này, Khách hàng đồng ý phá hủy tất cả các bản sao của Phần mềm. Khách hàng có thể chấm dứt Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách phá hủy tất cả các bản sao của Phần mềm. Mục 1 đến 4 và 9 đến 28 vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

24. QUẢN LÝ XUẤT KHẨU.

Phần mềm chịu sự quản lý xuất khẩu theo Quy định về Quản lý Xuất khẩu của Hoa Kỳ. Do đó, Phần mềm có thể sẽ không được xuất khẩu hoặc tái xuất cho các tổ chức hoặc người cư trú hoặc công dân của các quốc gia bị cấm vận hay các quốc gia bị áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại, hoặc những cá nhân hoặc tổ chức bị cấm hay bị từ chối mà không có giấy phép hợp pháp của chính phủ. Thông tin về các hạn chế này có thể tìm thấy tại các trang web sau: www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/ và www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/ListsToCheck.htm. Vào Ngày trên đây, các quốc gia bị Hoa Kỳ cấm vận bao gồm Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Sudan (Miền Bắc) và Syria. Khách hàng chịu trách nhiệm về bất kỳ sự vi phạm nào đối với pháp luật quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ liên quan đến Phần mềm. Bằng việc chấp nhận Thỏa thuận này, Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng không phải là người cư trú hay công dân của bất kỳ quốc gia nào đang bị Hoa Kỳ cấm vận và rằng Khách hàng không thuộc đối tượng bị cấm nhận Phần mềm.

25. ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

Thỏa thuận này và các mô tả liên quan đến số lượng Máy tính và Thời hạn Đăng ký Sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Khách hàng và Trend Micro. Trừ khi Phần mềm là đối tượng của một thỏa thuận bằng văn bản đang tồn tại do Trend Micro ký, Thỏa thuận này sẽ thay thế bất kỳ thỏa thuận hay ghi nhớ nào trước đó, bất kể dưới hình thức văn bản hay bằng miệng, liên quan đến đối tượng của Thỏa thuận này. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị xem là vô hiệu, thì phát hiện về việc vô hiệu đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại của Thỏa thuận này. Trend Micro có thể chuyển giao hoặc giao thầu lại một phần hay toàn bộ nghĩa vụ của Trend Micro theo Thỏa thuận này cho bên thứ ba đủ điều kiện hoặc các công ty con và/hay công ty trực thuộc của mình, với điều kiện là việc chuyển giao hay giao thầu lại sẽ không giải phóng cho Trend Micro khỏi các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này.

26. LUẬT ĐIỀU CHỈNH /ĐƠN VỊ CẤP GIẤY PHÉP CỦA TREND MICRO.

Đơn vị cấp giấy phép là: Trend Taiwan Incorporated, 8F, No.198, Tun-Hwa S. Road, Sec. 2, Taipei 106, Đài Loan. Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật Việt Nam. Công ước Liên hợp Quốc về Hợp Đồng Bán hàng hóa Quốc tế và những điều khoản về xung đột pháp luật của Việt Nam sẽ không áp dụng đối với Thỏa thuận này.

27. CƠ QUAN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP CỦA NHÀ NƯỚC.

Nếu tổ chức mà Khách hàng đại diện để mua Phần mềm là một cơ quan hay đơn vị nào của Chính phủ Hoa Kỳ, thì cơ quan Chính phủ đó thừa nhận rằng Phần mềm (i) đã được phát triển bằng chi phí tư nhân, (ii) mang tính chất thương mại, (iii) không thuộc về công chúng, và (iv) là "Phần mềm Máy tính Hạn chế " như định nghĩa tại Khoản 52.227 19 của Quy định về Mua sắm Liên bang (Federal Acquisition Regulations - FAR) và là "Phần mềm Máy tính Thương mại" như định nghĩa tại Tiểu mục 227.471 của Quy định Bổ sung về Mua sắm Liên bang của Bộ Quốc phòng (the Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement - DFARS). Chính phủ đồng ý rằng (i) nếu Phần mềm được cung cấp cho Bộ Quốc phòng (Department of Defense - DoD), Phần mềm đó được phân loại là "Phần mềm Máy tính Thương mại" và Chính phủ chỉ mua "các quyền hạn chế" đối với Phần mềm và các tài liệu của Phần mềm như định nghĩa tại Khoản 252.227 7013(c)(1) của DFARS, và (ii) nếu Phần mềm được cung cấp cho bất kỳ cơ quan hay đơn vị nào của Chính phủ Hoa Kỳ mà không phải là DoD, các quyền của Chính phủ đối với Phần mềm và các tài liệu của Phần mềm sẽ như được quy định tại Khoản 52.227 19(c)(2) của FAR.

28. THẮC MẮC.

Nếu Khách hàng có câu hỏi liên quan đến Phần mềm, vui lòng tham khảo tại trang web: www.trendmicro.com/support/consumer. Câu hỏi liên quan đến Thỏa thuận này, vui lòng gửi trực tiếp đến địa chỉ: legalnotice@trendmicro.com

PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HIỆP ƯỚC QUỐC TẾ. VIỆC SAO CHÉP HOẶC PHÂN PHỐI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SẼ BỊ XỬ PHẠT DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ.

TUYÊN BỐ BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ ĐỐI VỚI DỮ LIỆU ĐƯỢC TRUYỀN GỬI

Khi sử dụng Phần mềm, khách hàng sẽ phải truyền gửi một số thông tin nhất định ("Dữ liệu được truyền gửi ") đến các máy chủ của Trend Micro hoặc do Trend Micro quản lý để chạy chương trình bảo vệ và sử dụng cho các mục đích khác được mô tả tại phần này. Ngoài thông tin về đăng ký sản phẩm, Trend Micro có thể nhận các Dữ liệu được truyền gửi từ Khách hàng và Máy tính có cài Phần mềm của Khách hàng (các thông tin như địa chỉ IP, MAC, địa điểm, nội dung, thiết bị ID hoặc tên, vv…) để Trend Micro có thể cung cấp các Dịch vụ đăng ký sử dụng, chức năng hoạt động của Phần mềm và các dịch vụ hỗ trợ liên quan (như hợp nhất nội dung, trạng thái cài đặt và hoạt động của Phần mềm, truy vấn thiết bị và cải tiến dịch vụ, vv). Thông tin này có thể bao gồm các thông tin về các rủi ro bảo mật tiềm tàng cũng như các URL của website được truy cập mà Phần mềm xác định là có khả năng gian lận, tệp thực thi được hoặc là các nội dung bị coi là phần mềm có chứa virut. Các Dữ liệu được truyền gửi khác có thể bao gồm thư rác, các thông tin do khách hàng gửi, và các dữ liệu thống kê chung được sử dụng để phâm tích sản phẩm và để nâng cao chức năng sản phẩm. Một số thông tin này có thể gồm cả các thông tin cá nhân và các dữ liệu nhạy cảm lưu trữ trong các tệp tin trong Máy tính của Khách hàng. Những thông tin này là cần thiết để Trend Micro có thể loại trừ các tác động nguy hiểm, các website có khả năng gian lận và các rủi ro về bảo mật khác trên Internet, để nâng cao các sản phẩm và dịch vụ, chức năng hoạt động của Phần mềm và cung cấp cho Khách hàng các biện pháp và tính năng bảo mật mới nhất mà Khách hàng đã đăng ký sử dụng. Theo đó, Khách hàng không thể lựa chọn việc không gửi các Dữ liệu được truyền gửi, trừ khi Khách hàng gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa Phần mềm. Tất cả những thông tin này sẽ được lưu trữ theo quy định của Chính sách bảo mật của Trend Micro, có thể xem tại www.trendmicro.com. Khách hàng đồng ý rằng Chính sách bảo mật của Trend Micro có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm và sẽ được áp dụng đối với Khách hàng. Bằng việc sử dụng Phần mềm và tương tác dịch vụ và chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Trend Micro và các nhà cung cấp có thể (i) nhận, thu thập, sử dụng, xử lý và lưu trữ các thông tin được đăng tải, bao gồm các thông tin cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm, để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ; (ii) chia sẻ các dữ liệu được xác định là có nội dung nguy hiểm hoặc không cần thiết đối với các công ty liên kết trên toàn thế giới và các đối tác bảo mật; và (iii) chia sẻ, sử dụng, truyền tải và tiết lộ các thông tin được đăng tải cho mục đích phân tích hoặc báo cáo. Trend Micro bảo lưu các quyền, quyền sở hữu và tất cả các quyền và lợi ích đối với bất kỳ sản phẩm sở hữu trí tuệ hoặc sản phẩm tạo ra từ việc sử dụng và phân tích các thông tin đó.

CHÚ Ý: để được cảnh báo virus và được Tư vấn Hỗ trợ và nhận Key Download mới nhất của phần mềm diệt Virus này hãy Tham gia nhóm Facebook tại đây

Theo Trend Micro

Khuyen mai Kaspersky
 
 • Liên hệ: 0973.464.139 hoặc 0989.505.375
  hoặc 093.604.6004 - Zalo: 0973464139
  .
 • Địa chỉ 2: Tòa nhà CT10C KĐT Đại Thanh, đường Phan Trọng Tuệ, HN (xem bản đồ đường đi)
 • Địa chỉ 2: Tòa nhà CT10C KĐT Đại Thanh, Cầu Bươu, Hà Đông, Hà Nội (xem bản đồ đường đi)
  .
 • Số 235B Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TPHCM
 • Số 298 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TPHCM