Tue08092022

Last update05:58:34 AM GMT

Back Virus Virus & AntiVirus Danh sách các chương trình phần mềm diệt Virus giả mạo

Danh sách các chương trình phần mềm diệt Virus giả mạo

Danh sách các chương trình phần mềm diệt Virus giả mạoGiả mạo phần mềm chống vi rút đã trở thành một vấn đề phát triển trong những năm gần đây. Các phần mềm độc hại lừa người sử dụng cài đặt và trả tiền cho phần mềm chống vi rút giả mạo mà không làm sạch máy tính, cũng không bảo vệ nó chống lại vi rút. Ngược lại, các phần mềm chống vi rút giả mạo này bản thân nó là các phần mềm độc hại, vô hiệu hóa các dịch vụ thiết yếu và các phần mềm chống vi rút hợp pháp, do đó làm cho máy tính dễ bị nhiễm vi rút thêm.

Danh sách các chương trình phần mềm diệt Virus giả mạo

Ví dụ, một người lướt Internet nhận được một pop-up cảnh báo virus, vần đề sẽ nảy sinh khi người sử dụng vào tải phần mềm chống virus giả mạo. Sau khi cài đặt nó, chương trình "chống virus" sẽ bắt đầu quét virus và "phát hiện" một số virusTrojan trong hệ thống.

Người sử dụng sẽ được khuyến cáo nên loại bỏ các mối nguy hiểm đã phát hiện, nhưng để làm như vậy họ sẽ phải mua các sản phẩm giả. Và người dùng sẽ không ngờ tới việc kết thúc quá trình này bằng việc trả tiền cho một mối đe dọa không được xác định. Theo một ước tính, trong năm ngoái 25.000.000 máy tính trên toàn thế giới đã bị nhiểm các phần mềm diệt virus giả mạo.

Microsoft’s Malware Protection Center đã xác định 114 chương trình diệt virus giả mạo, bạn nên tham khảo qua danh sách này để tránh việc bị lây nhiễm các phần mềm độc hại.

Danh sách 114 phần mềm diệt virus giả mạo

 • 1. Win32/FakeXPA – Tên gọi khác: Win-Trojan/Downloader.56320.M (AhnLab), Win32/Adware.XPAntivirus (ESET)
 • 2. Trojan:Win32/FakePowav–Tên gọi khác: Win Antivirus 2008 (other), SpyShredder (other), WinXProtector (other), Rapid Antivirus (other), Security 2009 (other)
 • 3. Program:Win32/MalwareBurn
 • 4. Program:Win32/UnSpyPc
 • 5. Program:Win32/DriveCleaner – Tên gọi khác: DriveCleaner (McAfee), W32/WinFixer.NU (Norman), DriveCleaner (Sunbelt Software), DriveCleaner (Symantec), Freeloa.8F4CBEAA (Trend Micro).
 • 6. Trojan:Win32/DocrorTrojan
 • 7. Program:Win32/Winfixer – Tên gọi khác: DriveCleaner (McAfee), W32/WinFixer.NU (Norman)
 • 8. Trojan:Win32/FakeScanti – Tên gọi khác: Windows Antivirus Pro (other), Windows Police Pro (other)
 • 9. Program:Win32/Cleanator
 • 10. Program:Win32/MalwareCrush
 • 11. Program:Win32/PrivacyChampion
 • 12. Program:Win32/SystemLiveProtect
 • 13. Win32/Yektel
 • 14. Trojan:Win32/FakeSmoke – Tên gọi khác: SystemCop (other), QuickHealCleaner (other)
 • 15. Program:Win32/Spyguarder.A
 • 16. Program:Win32/AntivirusGold
 • 17. Program:Win32/SystemGuard2009
 • 18. Program:Win32/WorldAntiSpy
 • 19. Program:Win32/SpywareSecure – Tên gọi khác: W32/SpyAxe.AMI (Norman), SpywareSecure (Panda), SpywareSecure (Sunbelt Software), SpywareSecure (Symantec).
 • 20. Program:Win32/IEDefender – Tên gọi khác: Win32/Burgspill.AD (CA), IEAntivirus (Symantec), Trojan.DR.FakeAlert.FJ (VirusBuster).
 • 21. Program:Win32/MalWarrior
 • 22. Program:Win32/Malwareprotector
 • 23. Program:Win32/SpywareSoftStop
 • 24. Program:Win32/AntiSpyZone
 • 25. Program:Win32/Antivirus2008 – Tên gọi khác: Trojan.FakeAlert.RL (BitDefender), Win32/Adware.Antivirus2008 (ESET)
 • 26. Trojan:Win32/PrivacyCenter – Tên gọi khác: Fake_AntiSpyware.BKN (AVG), Win32/FakeAV.ACR (CA), Win32/Adware.PrivacyComponents (ESET)
 • 27. Program:Win32/SpyLocked
 • 28. Program:Win32/Trojanguarder
 • 29. Program:Win32/MyBetterPC
 • 30. Program:Win32/NeoSpace
 • 31. Win32/Winwebsec - Tên gọi khác: SystemSecurity2009 (other), System Security (other), Winweb Security (other)
 • 32. Trojan:Win32/FakeRemoc - Tên gọi khác: AntiMalwareSuite (other), VirusRemover2009 (other), PCAntiMalware (other), Total Virus Protection (other)
 • 33. Program:Win32/SpywareStormer
 • 34. Program:Win32/SecurityiGuard
 • 35. Program:Win32/DoctorCleaner
 • 36. Program:Win32/UniGray
 • 37. Win32/FakeSecSen – Tên gọi khác: Micro AV (other), MS Antivirus (other), Spyware Preventer (other), Vista Antivirus 2008 (other)
 • 38. Program:Win32/VirusRemover – Tên gọi khác: Troj/FakeVir-DR (Sophos), VirusRemover2008 (Symantec), ADW_FAKEVIR (Trend Micro).
 • 39. Program:Win32/Privacywarrior
 • 40. Program:Win32/PrivacyProtector
 • 41. Adware:Win32/SpyBlast
 • 42. Trojan:Win32/FakeFreeAV
 • 43. Win32/FakeRean - Tên gọi khác: XP AntiSpyware 2009 (other), XP Security Center (other), PC Antispyware 2010 (other)Adware/XPPolice (Panda)
 • 44. Program:Win32/Antivirus2009 – Tên gọi khác: Win32/Adware.XPAntivirus (ESET), FakeAlert-AB.gen (McAfee), MalwareWarrior (other), Antivirus2009 (other).
 • 45. Program:Win32/AntiSpywareDeluxe – Tên gọi khác: Adware.Fakealert-134 (Clam AV), Win32/Adware.AntiSpywareDeluxe (ESET)
 • 46. Program:Win32/Searchanddestroy
 • 47. Program:Win32/AlfaCleaner
 • 48. Program:Win32/WebSpyShield
 • 49. Win32/InternetAntivirus – Tên gọi khác: InternetAntivirus (Symantec), General Antivirus (other), Personal Antivirus (other)
 • 50. Trojan:Win32/Antivirusxp – Tên gọi khác: Antivirus XP 2008 (other), Win32/Adware.WinFixer (ESET), Generic FakeAlert.a (McAfee)
 • 51. Program:Win32/ErrorGuard
 • 52. Program:Win32/SpyCrush
 • 53. Trojan:Win32/Fakeav
 • 54. Program:Win32/Spyaway
 • 55. Trojan:Win32/WinSpywareProtect – Tên gọi khác: Win32/Adware.WinSpywareProtect (ESET), Trojan-Downloader.Win32.FraudLoad.aob (Kaspersky)
 • 56. Program:Win32/Fakerednefed – Tên gọi khác: WinDefender 2008 (other), Program:Win32/Defendwin (other), Program:Win32/Windefender (other).
 • 57. Program:Win32/Antispyware2008
 • 58. Program:Win32/EZCatch
 • 59. Program:Win32/EvidenceEraser
 • 60. Program:Win32/Vaccine2008
 • 61. Win32/FakeSpypro – Tên gọi khác: FakeAlert-C.dr (McAfee), SpywareProtect2009 (Symantec)
 • 62. Trojan:Win32/FakeCog – Tên gọi khác: Win32/Adware.CoreguardAntivirus (ESET), not-a-virus:FraudTool.Win32.CoreGuard2009 (Kaspersky)
 • 63. Program:Win32/AntiVirGear
 • 64. Adware:Win32/VaccineProgram
 • 65. Program:Win32/TrustCleaner
 • 66. Program:Win32/SearchSpy
 • 67. Program:Win32/AntiSpywareExpert – Tên gọi khác: Win32/Adware.AntiSpywareMaster (ESET)
 • 68. Program:Win32/VirusRanger – Tên gọi khác: VirusRescue (Symantec).
 • 69. Program:Win32/SpyDawn
 • 70. Program:Win32/UltimateFixer
 • 71. Program:Win32/WinHound
 • 72. Program:Win32/Spyshield
 • 73. Program:Win32/SpySheriff – Tên gọi khác: Win32.TrojanDownloader.IEDefender (Ad-Aware), MagicAntiSpy (Sunbelt Software)
 • 74. Program:Win32/Antispycheck – Tên gọi khác: Win32/Adware.AntiSpyCheck (ESET), AntiSpyCheck (Symantec).
 • 75. Program:Win32/SpywareIsolator – Tên gọi khác: not-a-virus:FraudTool.Win32.SpywareIsolator.ad (Kaspersky), SpywareIsolator (Symantec).
 • 76. Program:Win32/SpyFalcon
 • 77. Program:Win32/PrivacyRedeemer
 • 78. Trojan:Java/VirusConst
 • 79. Trojan:Win32/FakeVimes – Tên gọi khác: FakeAlert-CQ (McAfee), Extra Antivirus (other), Ultra Antivirus 2009 (other), Malware Catcher 2009 (other), Virus Melt (other), Windows PC Defender (other).
 • 80. Program:Win32/PCSave – Tên gọi khác: Win-Trojan/Pcsave.339456 (AhnLab), PCSave (McAfee).
 • 81. Program:Win32/PSGuard
 • 82. Program:Win32/SpywareStrike
 • 83. Program:Win32/Nothingvirus
 • 84. Trojan:Win32/AVClean
 • 85. Trojan:Win32/FakeIA.C - Tên gọi khác: Win32/FakeAlert.RW (CA), Dropped:Trojan.FakeAv.DS (BitDefender)
 • 86. Program:Win32/AntispyStorm
 • 87. Program:Win32/Antivirustrojan
 • 88. Program:Win32/XDef
 • 89. Program:Win32/AntiSpywareSoldier
 • 90. Program:Win32/AdsAlert
 • 91. Program:Win32/AdvancedCleaner – Tên gọi khác: AdvancedCleaner (Symantec).
 • 92. Program:Win32/FakePccleaner - Tên gọi khác: Program:Win32/Pccleaner (other), Win32/Adwrae.PCClean (ESET), Backdoor.Win32.UltimateDefender.hu (Kaspersky), PCClean (Symantec), Program:Win32/UltimateCleaner (other).
 • 93. Program:Win32/SpywareQuake
 • 94. Program:Win32/WareOut – Aliases: WareOut (McAfee), W32/WareOut (Norman), WareOut (Sunbelt Software), SecurityRisk.Downldr (Symantec), Adware.Wareout (AVG).
 • 95. Program:Win32/Kazaap
 • 96. Program:Win32/SystemDefender
 • 97. Trojan:Win32/FakeSpyguard – Tên gọi khác: Spyware Guard 2008 (other), Win32/Adware.SpywareGuard (ESET), FakeAlert-BM (McAfee), SpywareGuard2008 (Symantec), ADW_SPYWGUARD (Trend Micro), System Guard 2009 (other), Malware Defender 2009 (other).
 • 98. Program:Win32/SpyHeal
 • 99. Program:Win32/VirusBurst
 • 100. Program:Win32/VirusRescue
 • 101. Program:Win32/TitanShield
 • 102. Program:Win32/Easyspywarecleaner
 • 103. Trojan:Win32/Fakeinit – Tên gọi khác: Trojan.FakeAlert.AUW (BitDefender), Win32/FakeAV.ABR (CA), Fraudtool.XPAntivirus.BCVY (VirusBuster), Adware/AntivirusXPPro (Panda), AntiVirus2008 (Symantec), Advanced Virus Remover (other), Win32/AdvancedVirusRemover.G (CA).
 • 104. Program:Win32/AntiVirusPro
 • 105. Program:Win32/CodeClean
 • 106. Trojan:Win32/Spybouncer
 • 107. Program:Win32/MalwareWar
 • 108. Program:Win32/VirusHeat
 • 109. Adware:Win32/SpyAxe –Tên gọi khác: VirusHeat (other), ControVirus (other).
 • 110. Program:Win32/Awola – Tên gọi khác: not-virus:Hoax.Win32.Avola.a (Kaspersky), Generic FakeAlert.b (McAfee), W32/Awola.A (Norman), Awola (Symantec), JOKE_AVOLA.D (Trend Micro).
 • 111. Program:Win32/MyNetProtector
 • 112. Program:Win32/FakeWSC
 • 113. Program:Win32/DoctorAntivirus
 • 114. Program:Win32/UltimateDefender – Tên gọi khác: Ultimate (McAfee), UltimateDefender (Symantec), ADW_ULTIMATED.ME (Trend Micro)

CHÚ Ý: để được cảnh báo virus và được Tư vấn Hỗ trợ và nhận Key Download mới nhất của phần mềm diệt Virus này hãy Tham gia nhóm Facebook tại đây

Theo BkavVN

Khuyen mai Kaspersky
 
 • Liên hệ: 0973.464.139 hoặc 0989.505.375
  hoặc 093.604.6004 - Zalo: 0973464139
  .
 • Địa chỉ 2: Tòa nhà CT10C KĐT Đại Thanh, đường Phan Trọng Tuệ, HN (xem bản đồ đường đi)
 • Địa chỉ 2: Tòa nhà CT10C KĐT Đại Thanh, Cầu Bươu, Hà Đông, Hà Nội (xem bản đồ đường đi)
  .
 • Số 235B Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TPHCM
 • Số 298 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TPHCM